ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมจัดแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมล้านนา จุดตั้งสรงน้ำพระให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม ยืนยันดูแลมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ที่องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่                            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน   ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงฟ้อนรำ  การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตตัดตุงไส้หมู ซึ่งเป็นตุงที่ใช้ปักกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการตั้งจุดสรงน้ำพระ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกันกับทหาร ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และป้องปรามการฉวยโอกาสลักลอบกระทำสิ่งผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ประจำในพื้นที่ เพื่อกำกับดูแลและประสานสั่งการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 5-18 เมษายน 2560 คาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 27,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับ                      ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนรอบคูเมือง ซึ่งเป็นบริเวณที่จะมีประชาชนไปเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายัง        ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ล่วงหน้ามากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น.   

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้