ท่าอากาศยานเชียงใหมตรียมพร้อมรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังรัฐบาลยกเลิกระบบ Test & Go

ท่าอากาศยานเชียงใหมตรียมพร้อมรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังรัฐบาลยกเลิกระบบ Test & Go

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ที่จะเริ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป แอร์เอเชียเริ่มเปิดเส้นทางบินตรงกัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) และผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเปิดประเทศ จากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม AOB1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปและรับมอบนโยบาย


ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รายงานสรุปความพร้อมของสนามบินเชียงใหม่ ในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกระบบ Test & Go สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ไม่ต้องตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย แต่ยังคงต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (TP) ก่อนเดินทาง โดยกระบวนการต่างๆ ยังคงเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้คือ การตรวจสอบอุณหภูมิ การตรวจ Thailand Pass พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรับสัมภาระ และพิธีการศุลกากร ทั้งนี้จากการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการลงพื้นที่ซักซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565


สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ที่ทำการบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีเพียงสายการบิน Scoot Tiger Air ทำการบินเส้นทาง สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ เป็นประจำทุกวัน จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 100 คน และในเดือนพฤษภาคม 2565 สายการบินแอร์เอเชีย จะทำการบินในเส้นทาง กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ โดยเริ่มทำการบินในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และทำการบินรวมทั้งสิ้น 10 เที่ยวบิน ซึ่งขณะนี้มีผู้โดยสารจองที่นั่งจำนวนหนึ่งแล้ว ส่วนการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Thailand Pass ตามนโยบายเปิดประเทศที่ให้เริ่มลงทะเบียนได้ในวันนี้เป็นวันแรก (29 เมษายน 2565) จากรายงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้วเกือบหนึ่งพันคน ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ จะเร่งดำเนินการตรวจรับรอง โดยหากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ QR Code ตอบกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมที่จะเป็นประตูต้อนรับผู้มาเยือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ ภายใต้การเดินทางและการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ ขณะเดียวกันก็ตระหนักดีถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ดังนั้นจึงจะปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งนักท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้