ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่าพร้อมปฏบัติงานหลังจบอบรมชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่าพร้อมปฏบัติงานหลังจบอบรมชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก

นายกอบจ.เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า ซึ่งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก และเป็นทีมที่พัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานในการส่งกำลังทางอากาศได้

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บัญชาการฯ โดยมี น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการ กองบิน 41 ,นายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่,ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนคณะผู้บริหารอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมด้วย

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน pm2.5 มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยศูนย์ฯแห่งนี้ได้จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่รองรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ได้ใช้งบประมาณมาดำเนินการในส่วนนี้ค่อนข้างมาก และทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอใช้เป็นศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอบจ.เชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย

จากนั้นในเวลา 10.30 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2563 ที่อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ  ผู้บังคับการกองบิน 41, พันเอกกฤษนพงค์ พรหมการัต รองเสนาธิการมณทลทหารบกที่ 33, พันเอกเจษฎา เงินกอบทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7, นายเศกรัฐ ไชยศิริ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16, น.อ.ฤทธิชัย อิ่มใจ  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนกอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นได้มีการสาธิตวิธีการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานในการเข้าดับไฟป่า ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรมจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ , ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 30 นาย เป็นทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการเข้าระงับเหตุไฟป่าในพื้นที่ยากลำบาก และเป็นทีมที่พัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานในการส่งกำลังทางอากาศได้ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟป่า หลังจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผบ.กองบิน 41และพันเอกเจษฎา เงินกอบทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้.

 

 

 

 

 

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้