ทัพภาค 3 คิกออฟแก้ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5เน้น 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยงคุมไม่ให้เกิดไฟ

ทัพภาค 3 คิกออฟแก้ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5เน้น 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยงคุมไม่ให้เกิดไฟ

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ”  ประจำปี 2565 เผยเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาฯ พิจารณาจากสถิติจุดความร้อน  และพื้นที่เผาไหม้ของปีที่ผ่านมา  เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญ 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยง พร้อมให้นโยบาย 17 ผู้ว่าฯเหนือยึดตามนโยบายรัฐบาลเป้าลดจุดความร้อนร้อยละ 20

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 เวลา 13.30  ที่ ลานพื้นแข็ง หน้า บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  พลโทอภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ”  ประจำปี 2565  โดยมีนายประจญ   ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อบูรณาการกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของ รัฐบาล

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น  อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือร่วมใจ โดยการจัดการเชื้อเพลิงและลดความร้อน  พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับ  ที่เน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  ลดการเผาในทุกพื้นที่ โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ  ซึ่งประกอบด้วย ระบบบัญชาการเหตุการณ์  ,การกระจายข่าวสารพร้อมความรู้ การจัดการเชื้อเพลิง และ การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี 2565  จะพิจารณาจากสถิติจุดความร้อน  และพื้นที่เผาไหม้ของปีที่ผ่านมา  เพื่อกำหนดเป้าหมายสำคัญ 6 ดอย 19 รอยต่อ 8 พื้นที่เสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกหน่วย งานโดยมีประชาชนเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหา ทำให้ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองของ 17 จังหวัดภาคเหนือ  ลดลง ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 64 และ ปี 65 พบว่า ในปี 64 เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 61,776 จุด ส่วนในปี 65 เกิดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. จนถึงปัจจุบัน กว่า 4,000 จุด โดยส่วนมากพบจุดความร้อนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงราย และพิจิตร เมื่อเทียบกับปี 64 ในเวลาเดียวกันลดลง กว่า 2,000 จุด คิดเป็นร้อยละ 30 ดีกว่าที่กำหนดไว้ 

หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบ VTC  ที่ ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  โดยขอให้ทุกจังหวัดยึดนโยบายรัฐบาล ที่จะลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง กว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20   พร้อมให้จังหวัดบริหารงาน  แบบ Single Command  โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  บูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้