ทอท.จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ทอท.จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ทอท.ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัย รองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยคาดการณ์จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว


วันที่ 12 เมษายน 2567 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เดินทางมาตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัย ให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดขึ้น โดยแจกปืนฉีดน้ำให้แก่ผู้โดยสาร และจัดการแสดงคีตะมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนวัดเสาหิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความสนใจและประทับใจของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นได้ตรวจความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะจุดให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดระบบการจราจร โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีระบบที่พร้อมให้บริการได้แก่ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) และระบบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System : PVS) และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated biometric Identification System) และอื่นๆ เพื่อให้บริการเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองต่อไป


ด้านนาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 152 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 22,000 คน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 47 เที่ยวบิน คาดว่าจะส่งผลให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 – 10,000 คน ซึ่งจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่หลายกิจกรรม มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ซึ่งสายการบินต่างๆ ยังสามารถรองรับให้ให้บริการผู้โดยสารได้

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้