ทหารให้ใช้พื้นที่ 93 ไร่ 2 ปีที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง อบจ.เชียงใหม่สนับสนุนเครื่องจักร งบฯดำเนินการ

ทหารให้ใช้พื้นที่ 93 ไร่ 2 ปีที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง อบจ.เชียงใหม่สนับสนุนเครื่องจักร งบฯดำเนินการ

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และสมาคมสหพันธ์ช้างไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อช่วยเหลือช้างไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากวิกฤติโควิด-19 และสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้กับช้าง

วันนี้ (5 ส.ค. 64) ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พันเอก อภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และ นายธีรภัทร ตรังปราการ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย

ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อช่วยเหลือช้างไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”  โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานในพิธี  ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีอาชีพเลี้ยงช้างในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง จนทำให้ผู้เลี้ยงช้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างจำนวน 900 เชือก มาเป็นระยะเวลาแล้ว 15 เดือน โดยช้าง 1 เชือก จะต้องการอาหารถึงวันละ 150-300 กิโลกรัม ค่าใช้จ่ายอย่างต่ำเชือกละ 300-500 บาท จนส่งผลให้ช้างขาดแคลนอาหารและมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก

สำหรับกรอบแนวทางความร่วมมือข้อตกลงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรกล และเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำสำหรับสูงน้ำ รวมระยะเวลา 2 ปี บนพื้นที่ปลูกจำนวน 93 ไร่ ซึ่งจะเป็นการสร้างอาหารให้กับช้างไทยในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ในส่วนของหญ้าเนเปียร์หรือหญ้าบาน่า เป็นหญ้าที่เติบโตได้ดีในเขตร้อน เป็นพืชที่มีอายุหลายปี ลักษณะลำต้นเป็นกอ ตั้งตรง และขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์เหมือนต้นอ้อย หญ้าเนเปียร์นั้นมีหลายสายพันธุ์ โดยหญ้าเนเปียร์ธรรมดาและเนเปียร์ลูกผสม เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงถึง 4 เมตร

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้