ทหารเชื่อมหน่วยงานบินสำรวจพื้นที่หวังแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าข้ามแดนหลังเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่รอยต่อ

ทหารเชื่อมหน่วยงานบินสำรวจพื้นที่หวังแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าข้ามแดนหลังเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่รอยต่อ

หน่วยงานแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ขึ้นบินลาดตระเวนฯ พื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัด หวังปรับแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่
เมื่อ 4 ก.พ.64 เวลา 1330 พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมคณะ นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และ น.อ.ฤทธิชัย อิ่มใจ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. บินลาดตระเวนฯ พื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่-ตาก-ลำพูน บริเวณ รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย – บ้านนา สามเงา – อ.ลี้ – อ.บ้านโฮ่ง โดยใช้ เฮลิคอปเตอร์ AS-350 B2 ของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับแผนรองรับการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวมักเกิดปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่องปีนี้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยจะมีการบูรณาการกำลังพลเพื่อร่วมลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องปรามการลักลอบเผาป่า
อย่างไรก็ตามในปีนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหลายจุด โดยที่ผ่านมามีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดและแนวชายแดน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และ กองกำลังชายแดน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน จำนวน 19 จุด โดยอยู่ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 14 จุด และตอนล่างจำนวน 5 จุด

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้