ทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก

ทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก


ที่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดแผนการบินเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23) ร่วมกับ น.อ.ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ พร้อมประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนและประชาชนที่ห่างไกล อีกทั้งยังการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟบ้าในพื้นที่
เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า แผนเบื้องต้นจากข้อมูลตำบลวิกฤติ 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 62 มีพื้นที่เพ็งเล็ง 255 จุด 832 ตำบล 112 อำเภอ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดลำปาง จึงกำหนดแผนนำร่องเครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ 2 Peacemaker (AU-23 )ห้วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 62 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดเชียงราย จากนั้นจะมีการปรับแผน เพื่อดูผลการบินของเครื่องบิน ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละจังหวัด
ทั้งนี้ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค กำหนดเดินทางรับฟังการเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ในที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการ ( Action Plan )ในการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้