ทหารผนึกป่าไม้ลาดตระเวนเข้มห้ามเกิดไฟรอบดอยสุเทพ 20-23 มี.ค.

ทหารผนึกป่าไม้ลาดตระเวนเข้มห้ามเกิดไฟรอบดอยสุเทพ 20-23 มี.ค.

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าบูรณาการกับสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดชุดลาดตระเวนเข้าควบคุมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ห้วงวันที่ 20 – 23 มี.ค.64


วันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าจัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ห้วงวันที่ 20 – 23 มี.ค.64 เพื่อบูรณาการลาดตระเวนป้องปรามป้องกันการเผาป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย


สำหรับการจัดกำลังในครั้งนี้ ประกอบด้วยกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์ขอนแก่น ,กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์ฉะเชิงเทรา/ศูนย์กาญจนบุรี , กำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์อุบลราชธานี/ศูนย์ชุมพร สำหรับกำลังทหารจากกองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์สกลนคร และกำลังทหารจากกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์นครราชสีมา(โคราช) สำหรับกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่ ต.เมืองนะ, ต.เมืองงาย, ต.แม่แมะ, ต.ทุ่งข้าวพวง, และ ต.ปิงโค้ง (ดอยหลวง) อ.เชียงดาว
ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 44 – 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM ๑๐ ระหว่าง 70 – 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง 76 – 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้ทำการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพบว่า การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับในระยะนี้ภาคเหนือลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย จึงทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองมาก บางพื้นที่


สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัด สรุปจำนวน Hotspot ประจำวันนี้มีจำนวน 139 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 94 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 36 จุด

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้