ทหารผนึกป่าไม้ลาดตระเวนเข้มห้ามเกิดไฟรอบดอยสุเทพ 20-23 มี.ค.

ทหารผนึกป่าไม้ลาดตระเวนเข้มห้ามเกิดไฟรอบดอยสุเทพ 20-23 มี.ค.

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าบูรณาการกับสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดชุดลาดตระเวนเข้าควบคุมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ห้วงวันที่ 20 – 23 มี.ค.64


วันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าจัดชุดลาดตระเวน 6 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ห้วงวันที่ 20 – 23 มี.ค.64 เพื่อบูรณาการลาดตระเวนป้องปรามป้องกันการเผาป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย


สำหรับการจัดกำลังในครั้งนี้ ประกอบด้วยกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์ขอนแก่น ,กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์ฉะเชิงเทรา/ศูนย์กาญจนบุรี , กำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์อุบลราชธานี/ศูนย์ชุมพร สำหรับกำลังทหารจากกองพันพัฒนาที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์สกลนคร และกำลังทหารจากกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าศูนย์นครราชสีมา(โคราช) สำหรับกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่ ต.เมืองนะ, ต.เมืองงาย, ต.แม่แมะ, ต.ทุ่งข้าวพวง, และ ต.ปิงโค้ง (ดอยหลวง) อ.เชียงดาว
ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 44 – 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM ๑๐ ระหว่าง 70 – 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง 76 – 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้ทำการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพบว่า การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับในระยะนี้ภาคเหนือลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อน และอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย จึงทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองมาก บางพื้นที่


สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัด สรุปจำนวน Hotspot ประจำวันนี้มีจำนวน 139 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 94 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 36 จุด

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้