ทบ.นครเชียงใหม่เตรียมเสนอ 4 ปัญหาเร่งแก้หากบังคับตามประกาศจังหวัดที่คุมประกอบกิจการโรงแรม

ทบ.นครเชียงใหม่เตรียมเสนอ 4 ปัญหาเร่งแก้หากบังคับตามประกาศจังหวัดที่คุมประกอบกิจการโรงแรม

ทน.เชียงใหม่ขอเวลาสำรวจอาคารในพื้นที่ถึงสิ้นเดือนมี.ค. ตามข้อสั่งการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ผอ.สำนักการช่างเตรียมเสนอ 4 ปัญหาชงมหาดไทยแก้ ทั้งกฎกระทรวง เทศบัญญัติและผังเมือง ระบุหากไม่แก้มีโรงแรมกว่า 200 แห่งต้องเปิดบริการเถื่อน

นายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการตรวจสอบอาคารตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการความปลอดภัยการใช้อาคาร ประกอบธุรกิจโรงแรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ กำกับดูแลควบคุมการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมและกฎหมาย ว่าด้ายการควบคุมอาคาร ตลอดจนฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมหรือผู้ที่จัดให้มีสถานที่พัก ที่ไม่เป็นโรงแรมให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ยังให้ผู้ที่ประสงค์ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายโรงแรม ให้ดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบว่ามีการใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้รายงานจังหวัดทราบ ซึ่งการประชุมล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอยืดเวลาในการตรวจสอบจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีอาคารจำนวนมาก

“ในเขตพื้นที่เรามันมีหลากหลายปัญหา ไม่ใช่แค่สร้างโรงแรมไม่ขออนุญาต หรือดัดแปลงอาคาร แต่ยังมีพวกอพาร์ทเม้นกับหอพักอีก ซึ่งต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนทำทีเดียวไปเลย ก็ใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรหมเดินไปทุกซอย แล้วก็ดูว่าตรงไหนติดเรื่องกฎกระทรวงข้อไหน หรือติดเรื่องกฎหมายผังเมือง รวมทั้งเทศบัญญัติ แล้วยังมีเรื่องของกฎกระทรวงเกี่ยวกับคลองแม่ข่าอีกซึ่งก็พบว่ามีโรงแรมใหม่หลายแห่งด้วยที่ติดเงื่อนไขนี้ เพราะต้องห่างจากคลองแม่ข่า 50 เมตร”ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ตอนนี้ได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมดกว่า 700 แห่งและส่งกลับมาแล้ว 253 แห่ง จริงๆ เราก็ทำเต็มที่แต่เนื่องจากสภาพปัญหามันต่างจากที่อื่นๆ นี่มีทั้งติดเรื่องกฎกระทรวงปี 2548 ซึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งไล่ตั้งแต่ที่ติดกับต.ดอนแก้ว หมู่บ้านสุขิโตเรื่อยมา แล้วยังมีที่ติดเทศบัญญัติเทศบาลฯปี 2557 ที่ห้ามก่อสร้างอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรซึ่งล้อมาจากกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดปี 2556อีกประมาณ 200 กว่าแห่ง และมีแนวโน้มว่าจะต้องแก้ไขคำจำกัดความของโรงแรมว่า ประเภท 1 และ 2 เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เทศบาลฯเคยหารือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งก็ตอบไม่ตรงกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอีก

ผอ.สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในการประชุมร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งต่อไปเทศบาลฯจะเสนอใน 3-4 ประเด็น อาทิ ขอแก้เทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ในบริเวณเขตสี่เหลี่ยมคูเมืองที่สร้างเกิน 10 ปีและขอดัดแปลงไปเป็นโรงแรมให้ขออนุญาตเปิดได้ไม่งั้นจะเป็นโรงแรมเถื่อนหมด ซึ่งอยากให้มีคำจำกัดความโรงแรมใหม่และไม่ควรจะมีผลย้อนหลัง ส่วนบ้านเก่าต่างๆ ที่ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างก่อนปี 2522และมีการดัดแปลงเป็นเกสต์เฮ้าส์ ถ้าหากเกิน 4 ห้องก็เข้าพ.ร.บ.โรงแรมซึ่งปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ตกว่าจะทำอย่างไร

ส่วนกรณีอาคารที่ติดเรื่องกฎหมายผังเมืองซึ่งมีมากเกิน 50% อย่างบางกรณีเปิดเป็นโรงแรมโดยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เพราะผู้ประกอบการเข้าใจผิดคิดว่าได้จดทะเบียนการค้าและมีการเสียภาษีถูกต้องแล้วไม่ต้องยื่นก็ได้ รวมทั้งเอาใบรับรองว่าเป็นกิจการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่หน่วยงานรัฐออกให้ ซึ่งส่วนนี้จริงๆ ไม่เกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมแต่ผู้ประกอบการไม่รู้ก็ต้องตรวจสอบและรายงานให้จังหวัดทราบ และอีกกรณีที่ใช้วิธีรีโนเวท เนื่องจากหากรื้อแล้วสร้างอาคารใหม่จะมีปัญหาตามข้อกำหนดที่ต้องให้มีพื้นที่ว่างร้อยละ 40 ในบริเวณที่จะสร้างในสี่เหลี่ยมคูเมืองดังนั้นส่วนใหญ่จะไม่รื้อแต่ใช้วิธีรีโนเวทแทนเพราะสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มแบบเดิม ตรงนี้ก็ต้องรายงานให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยทราบเช่นเดียวกัน

นายณภัทร กล่าวด้วยว่า ในกรณีของโรงแรมอิชิตันนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ออกใบอนุญาตโรงแรมให้ เพราะผู้ประกอบการได้ยื่นขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บริเวณชั้น 4 ของอาคารจาก อ.1 และอ.6 ซึ่งพื้นที่รวมไม่เกิน 1 หมื่นตร.ม. ซึ่งก็เหมือนกับโรงแรมฟูราม่าที่ขอเปลี่ยนการใช้อาคารจากชั้น 15-17 เป็นโรงแรมนั่นแหละ และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเทศบาลฯได้ทำหนังสือหารือถึงกรมโยธาธิการฯว่าจะให้เพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบ.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้