ททท.จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ “ท้าเที่ยวข้ามภาค ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”

ททท.จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ “ท้าเที่ยวข้ามภาค ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดโครงการ “เชียงใหม่ท้าเที่ยวข้ามภาค ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา หวังกระตุ้นกลุ่มวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยว แต่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย และความแออัดจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดให้ออกเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคในวันธรรมดามากขึ้น  

          นางปิ่นนาถ  เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการเชียงใหม่ท้าเที่ยวข้ามภาค ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาซึ่งททท.ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และไปไหนดีทราเวล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เชียงใหม่ท้าเที่ยวข้ามภาค ในวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” ในเส้นทางเชียงใหม่ – ระยอง – จันทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560

โดยพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง กับเมืองต้องห้าม…พลาด และชมความงามของท้องทะเลตะวันออก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลของเกาะมันใน ซึ่งได้รับสมญานามว่า Unseen Rayong เกาะมันกลาง และเกาะทะลุ ชมโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของสมเด็จพระราชินี ตามรอยโครงการพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ถ่ายรูปชมวิวที่จุดชมวิวเนินนางพญาบนถนนบูรพาชลทิต ถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดได้รับคัดเลือกให้เป็น Dream Destinations และเรียนรู้วิถีชุมชนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกชุมชนบ้านจำรุง พร้อมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และเที่ยวชมสวนผลไม้ ซึ่งถือเป็นของดีของจังหวัดระยอง

ผอ.ททท.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อต้องการกระตุ้นให้กลุ่มคนทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคในวันธรรมดามากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยว และลดความแออัดจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคตามโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคของ ททท. อีกด้วย

ทางด้านนายกรณรงค์ ทองหนู นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงหากัน ถือเป็นโครงการที่ดีกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวมากขึ้น และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคอีกด้วย โดยเฉพาะททท.สำนักงานเชียงใหม่ถือว่าเป็นโครงการเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดทางภาคตะวันออกมากขึ้น จากแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่นักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้ว เช่น เกาะเสม็ด พัทยา เกาะช้าง จากนี้ก็เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ทั้งทางธรรมชาติ กิจกรรมปลูกป่า ชมวิถีชาวบ้าน โดยที่ไม่ใช่เที่ยวทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจกลับไปด้วย

นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) บอกว่า สำหรับภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมีความหลากหลายในแต่ภูมิภาค ทำให้นักท่องเที่ยวสับเปลี่ยนกันเดินทางท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ส่วนช่วงฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออกนั้น เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดภาคตะวันออกค่อนเยอะขึ้น เพราะผลไม้ของภาคตะวันออกนั้น เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างอร่อยและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ช่วงเดือนพฤษภาคมยังถือว่าเป็นต้นฤดูกาล นักท่องเที่ยวเริ่มมีการเดินทางทยอยกันเข้ามาชม และมาชิมผลไม้จากสวนต่างๆ ได้ตลอด 5 เดือนนี้.

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้