ทต.มะเขือแจ้ดึงผู้ประกอบการลำไย-ผู้เกี่ยวข้อง ทำ MOU จัดการน้ำเสีย

ทต.มะเขือแจ้ดึงผู้ประกอบการลำไย-ผู้เกี่ยวข้อง ทำ MOU จัดการน้ำเสีย

ลำพูน / เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จับมือสภาชุมชน-ตัวแทนผู้ประกอบการลำไย-ตรวจคนเข้าเมือง- ธ.ก.ส. เซ็น MOU จัดการน้ำเสียจากการประกอบกิจการลำไยในพื้นที่ เมื่อเวลา  9.00 น. วันที่ 20 ก.พ. ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน  นายประเสริฐ อุตตระพยอม รองนายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดการน้ำเสียจากการประกอบกิจการลำไยเขตพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ โดยมีตัวแทน อำเภอเมืองลำพูน กลุ่มองค์กรสภาชุมชนตำบลมะเขือแจ้ ตัวแทนผู้ประกอบการลำไย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงนามทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากการดำเนินกิจการประกอบกิจการลำไย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นระบบ มีความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน เพื่อก้าวสู่เมืองน่าอยู่ต่อไป.

You may also like

ครบรอบ 4 ปี การต่อสู้โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย

จำนวนผู้