ถอดบทเรียนแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันทุกฝ่ายพอใจพร้อมสร้างเครือข่ายมุ่งลดการเกิดไฟป่าให้น้อยที่สุด

ถอดบทเรียนแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันทุกฝ่ายพอใจพร้อมสร้างเครือข่ายมุ่งลดการเกิดไฟป่าให้น้อยที่สุด

ถอดบทเรียนแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันทุกฝ่ายพอใจ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยอนาคตจะใช้เครื่องตรวจวัดคุณภาพอาการขนาด 2.5 ไมโครกรัมต่อลบ.ม. พร้อมใช้แนวทางนี้ดำเนินการในปีหน้า ขณะที่แม่ทัพน้อยที่ 3 เตือนอย่าชะล่าใจ ระบุโชคช่วยฝนมาเร็วทำให้สถานการณ์ไม่รุนแรง

วันที่ 31 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวรายงาน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมี พลโทธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3  หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีการเสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561 ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมื่อ 4-5 เดือนก่อนได้ประชุมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือที่จ.น่านเพื่อรับมือกับสถานการณ์ จนขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วจึงต้องมาสรุปถอดบทเรียนแม้ปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้นกว่าปีก่อนมาก แต่ส่วนหนึ่งอาจจะโชคช่วยด้วยเพราะได้ทั้งลมและฝน และที่ได้ผลมากคือเครือข่ายจิตอาสาจากภาคประชาชนซึ่งต้องสร้างให้มากขึ้น เพราะปีน้ียังมีไฟป่าเกิดขึ้นและบางจุดต้องใช้เวลานานแต่หากสามารถเข้าไปดับไฟได้เร็วและช่วยกันสอดส่องไม่ให้คนลักลอบเข้าไปจุดไฟหรือป้องกันไม่ให้เข้าพื้นที่ได้จะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นต้องมีการขยายผลจิตอาสาโดยยึดหลักความสามัคคี

อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการประนามคนจุดไฟเผาป่า และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟในพื้นที่ ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ปี 2560 ที่สามารถลดจุดความร้อนได้มากกว่าร้อยละ 40 เกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนราชการ ภายใต้กลไกของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2550 กำกับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการอย่างเข้มข้น มีการให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด

ในส่วนของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเสนเทศสนับสนุนข้อมูลในการกำหนดแผนรับมือปัญหา มีการระดมสรรพกำลังจากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้เข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคพ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งปีนี้ค่าตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานมีไม่กี่จังหวัดและเกิดขึ้นเพียงไม่นาน

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ถือเป็นวาระของสหประชาชาติ เพราะเป็นเรื่องของอากาศที่ดี ปีนี้เราได้นำบทเรียนของปี 2559 มาถอดบทเรียนและนำมาปรับแก้จนประสบความสำเร็จ และเมื่อสำเร็จแล้วก็ต้องมีการมาชี้แจงว่าสำเร็จเพราะอะไร และปีนี้ก็ผ่านมาแล้ว ดังนั้นก็ต้องนำของปีนี้ไปเป็นบทเรียนเพื่อนำไปปรับแก้ในปี 2561 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสิ่งที่ทางรัฐบาลอยากจากประชาชนคืออากาศที่ดี ปีหน้าเราจะไม่พูดคุยกันเรื่อง PM10 กันแล้ว เพราะมันจะกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว และในอีก 5 ปีข้างหน้าคงต้องก้าวข้ามไปพูดถึงคุณภาพอากาศในการใช้ค่า PM2.5 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.เป็นตัวกำหนด ซึ่งนั่นหมายความว่าการเตรียมความพร้อมในการจะรับมือและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

พล.อ.สุรศักดิ์ ยังบอกด้วยว่า อนาคตจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยใช้ค่าpm 2.5 คาดว่าน่าจะภายใน 2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการในปีหน้าจะไม่มีงบกลางมาช่วยแต่ได้มีการจัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยงานตามปกติ และการที่ภาคเอกชนหรือประชาชนมีการบริจาคสิ่งของ เครื่องมือและเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจ และยืนยันว่าการระดมสิ่งของช่วยเหลือจากภายนอกไม่ใช่ราชการไม่มีงบประมาณ และปีหน้าก็อยากให้มาช่วยกันมากๆ แบบนี้

ขณะที่พล.ท.ธนา จานุวัตร แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ปีนี้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายซึ่งทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลงกว่าปีก่อนจะมีเพียงไม่กี่จังหวัดเช่น ลำปาง ตาก แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่แต่ก็ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปีนี้ที่ดีขึ้นก็ไม่อยากให้ทุกฝ่ายชะล่าใจว่าทำได้ดีแล้ว เพราะจริงๆ ปีนี้ฝนมาเร็วจึงทำให้สถานการณ์ไม่รุนแรง แต่การบูรณาการของทุกหน่วยงานทำได้ดีมาก จึงทำให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันบรรลุผลและอยากใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย นอกจากนี้ความร่วมือจากต่างประเทศ ทางประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความร่วมมือมากขึ้น เช่นเดียวกับการลดเศษซากวัสดุทางการเกษตร เช่นข้าวโพด ซึ่งมีการเข้าไปของหลายหน่วยงานที่จะลดปริมาณเชื้อเพลิง และทำได้ดีระดับหนึ่งก็น่าจะมีการขยายผลต่อไป.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้