ถกแก้ปัญหารถยนต์โดยสารสาธารณะผิดกฎหมายยังไม่มีข้อสรุปผู้ว่าฯให้ขนส่งไปหารือและทำแผนเสนอที่ประชุมอีก 2 สัปดาห์

ถกแก้ปัญหารถยนต์โดยสารสาธารณะผิดกฎหมายยังไม่มีข้อสรุปผู้ว่าฯให้ขนส่งไปหารือและทำแผนเสนอที่ประชุมอีก 2 สัปดาห์

ถกแก้ปัญหารถยนต์โดยสารสาธารณะผิดกฎหมายไปไม่ถูก ผู้ว่าฯให้เวลาขนส่งไปหารือส่วนที่เกี่ยวข้อง อีก 2 สัปดาห์มาเสนอที่ประชุมใหม่ ชี้ต้องจัดระบบที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจทั้งบริการและความปลอดภัย ในขณะที่ทหารเผย”ดร.ปุ่น”นัดหารือ Grab Car สิงคโปร์หวังเอาแนวทางมาพัฒนารถสี่ล้อแดงเป็น Grab Taxi

ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์โดยสารสาธารณะผิดกฎหมาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งขนส่ง ทหาร ตำรวจ การท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด(สี่ล้อแดง) ได้มีหนังสือร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคล(ป้ายดำ)มาให้บริการเป็นรถโดยสารสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น อูเบอร์(Uber) แกร็บคาร์(Grab Car) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางสหกรณ์ฯร้องเรียนว่าทำให้รายได้ลดลงเพราะคนไปใช้บริการอูเบอร์กับแกร็บคาร์กันมาก

“จังหวัดต้องเร่งหารือเพื่อหาข้อสรุปเพราะปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่มีคลิปเผยแพร่กรณีมีการล้อมรถซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรถสาธารณะ แม้ทางขนส่งจะบอกว่าทั้งอูเบอร์และแกร็บไม่ถูกกฎหมาย แต่ประชาชนก็นิยมใช้บริการ และการที่กลุ่มรถสาธารณะไปกระทำการล้อมรถขอดูมือถือหรือล้อมจับก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องขอความชัดเจนจากทางตำรวจ ขนส่งด้วยว่ามีนโยบายจัดการอย่างไร ทางมทบ.33 เองก็พยายามที่จะจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะอยู่แต่พอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้การแก้ปัญหาเดิมยากขึ้นอีก”นายปวิณ กล่าว

ทั้งนี้ในที่ประชุมตัวแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ในส่วนของอูเบอร์และแกร็บนั้น สำหรับอูเบอร์เป็นบริษัทฯแต่ไม่ได้ให้บริการขนส่งเป็นบริการแอพพลิเคชั่นซึ่งให้ผู้ที่โหลดแอพมาสมัครและนำรถตัวเองมาให้บริการเป็นอาชีพเสริม แต่ก็ทำให้มีรายได้ 1-2 หมื่นบาท ในทางกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถเอาผิดกับบริษัทฯได้ แต่ผู้ที่เอารถมาให้บริการในนามของอูเบอร์หรือแกร็บถือว่าทำผิดกฎหมาย โดยประกอบการไม่ได้รับอนุญาต แต่ก็เป็นการยากที่จะตรวจจับได้แล้วรถคันไหนเป็นอูเบอร์หรือแกร็บ และที่ผ่านมาทางสหกรณ์จะโทรศัพท์มาร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางขนส่งถึงดำเนินการตามกฎหมายได้

ขณะที่ตัวแทนทางมทบ.33 ชี้แจงว่า ในวันพรุ่งนี้(8 มิ.ย.)ทางแกร็บ สิงคโปร์จะมาหารือกับดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการการจัดระเบียบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ในนามของจังหวัด  พร้อมด้วยตัวแทนทางฝ่ายทหารและตำรวจจะหารือกันโดยจะเอาระบบรถสาธารณะแบบ Grab Taxi สิงคโปร์มาใช้ โดยจะรับสมัครและคัดเลือกรถสี่ล้อแดงและแท็กซี่มิเตอร์ของสหกรณ์รถสี่ล้อแดงมาเป็น           Grab Taxi และอนาคตจะพัฒนาให้รถสี่ล้อแดงและแท็กซี่มิเตอร์ที่มีอยู่เข้ามาสู่ระบบให้หมด เพราะตั้งแต่มีการจัดระเบียบรถสาธารณะของเชียงใหม่ขณะนี้มี 2 แบบคือให้รถสี่ล้อแดงวิ่งประจำเส้นทางและค่าโดยสารที่แน่นอน แต่เนื่องจากเงินทุนมีไม่มากจึงไม่สามารถขยายออกไปทำในระบบใหญ่ได้ และอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ Grab Taxi ที่จะหารือกันภายในก่อน

ในที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดระบบการให้บริการรถแท็กซี่ที่สนามบิน รวมทั้งรถป้ายดำที่เข้าไปรับผู้โดยสาร ซึ่งมีการเสนอให้รถป้ายดำห้ามจอดรับหน้าอาคารผู้โดยสารแต่ให้ไปจอดในที่จอดรถ เพื่อจะได้ตรวจสอบเรื่องรถที่มาวิ่งรับผู้โดยสารที่ไม่ถูกกฎหมายด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ การที่จะให้กำหนดจุดจอด จุดรับ-ส่งผู้โดยสารทั้งรถป้ายดำและรถสาธารณะ มอบหมายให้ทางการท่าอากาศยานเชียงใหม่และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งตำรวจไปหารือกัน

นายปวิณ ยังได้สรุปผลการประชุมในครั้งนี้ว่า การหารือครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่มอบหมายให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ไปหารือกับทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถที่จะต้องปรับตัวและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันสมัยเหมือนกับที่อูเบอร์หรือแกร็บใช้ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งขนส่ง และตำรวจ ไปจัดระบบการให้บริการรถสาธารณะที่ถูกกฎหมายที่มีอยู่ทำให้ถูกต้อง เช่น แท็กซี่มิเตอร์จะต้องกดมิเตอร์เพื่อให้ผู้โดยสารได้รู้ และกำหนดระยะทางหรือเส้นทางไว้ในกรณีที่บอกว่าหากออกนอกเส้นทางต้องเหมาจ่าย ซึ่งต้องกำหนดโซนและราคาให้ชัดเจนว่าถ้าเป็นโซนนี้ต้องราคาแค่ไหน

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดระบบให้ดี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้สึกสะดวก ปลอดภัยและมีความมั่นใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้น โดยขอให้ไปคิดระบบและวางแผน อีก 2 สัปดาห์จะเชิญประชุมอีกครั้ง.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้