ดีป้าร่วมกับเอกชนจัดเวที ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย

ดีป้าร่วมกับเอกชนจัดเวที ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ดีป้าร่วมกับเอกชนจัดเวที ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ซีเคียวเท็ค ไทยแลนด์ 2018 ระหว่าง 8-10 พ.ย.นี้ที่ไบเทค บางนา

วันที่ 9 ส.ค.61 ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนา โอกาสและความท้าทายในเมืองอัจฉริยะและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA,เมสเซ่ แฟรงค์เฟร์ต นิวเอร่า มีเดีย บิซิเนสร่วมกับเวิลด์เด็กซ์จี.อ๊.ซี.ร่วมกันจัด “ซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม เชียงใหม่”ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงรัฐ เอกชนและเมืองโดยนำเสนอแนวคิดเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดการซีเคียวเท็ค ไทยแลนด์ 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2561 ที่ไบเทค บางนาด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมซีเคียวเท็ค ฟอรั่ม เชียงใหม่ ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง สร้างเมืองอัจฉริยะ ประเทศได้อะไร ธุรกิจ&ประชาชนได้อะไร โดยดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโสและรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อด้วยการเสวนาโอกาสและความท้าทายในเมืองอัจฉริยะ โดยผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผอ.สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,นายสราวุฒิ สินสำเนา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และดร.สมชาย ฉินสกลธนากร อุปนายกสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย ผอ.โปรแกรมฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.ร่วมเปิดตัวโครงการไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้แชมเปี้ยน ของสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

ในส่วนของการจัดงาน ซีเคียวเท็ค ไทยแลนด์ 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2561 ที่ไบเทค บางนา จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์ทโฮม การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะมีการจัดงานพร้อมกับงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง และงานไทยแลนด์ บิวดิ้ง แฟร์ 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาคารอัตโนมัติ ในพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร โดยปีนี้คาดว่าจะมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำกว่า 500 บริษัทจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ล่าสุดมาจัดแสดงกว่า 1,000 รายการ และคาดจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คน ทั้งในและต่างประเทศ

งาน ซีเคียวเท็ค ไทยแลนด์ 2018 เป็นเวทีนัดพบที่สำคัญของมืออาชีพด้านระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา นักพัฒนาเมืองและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะมีเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ล่าสุดที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยมาจัดแสดงในงานนี้อีกด้วย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้