ดวงตะวันเชียงใหม่ได้รับรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดวงตะวันเชียงใหม่ได้รับรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ได้รับรางวัลS ustainable Forest Contributors Award โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัล Sustainable Forest Contributors Award ให้กับโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่เลือกใช้กระดาษทิชชู่ ที่ประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิ่ล และมีตราสัญลักษณ์ FSC (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประกอบด้วยเยื่อรีไซเคิ่ล) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kimberly-Clark ในปี 2022 ที่ผ่านมา ได้มีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ช่วยลดการตัดต้นไม้ 29 ต้น ต่อปี ช่วยลดการใช้น้ำ 45,622 ลิตร ต่อปี ช่วยลดการปล่อย CO2 47 กิโลกรัม ต่อปี ช่วยลดการใช้ไฟ 172,157 วัตต์ ต่อปี ช่วยลดการใช้คลอรีน 33 กิโลกรัม ต่อปี
ช่วยลดการใช้น้ำมัน 651 ลิตร ต่อปี

ทั้งนี้ เพราะโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มีนโยบายด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้รับการรับรองในระดับ 5 ดาวแห่งความยั่งยืนของโครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) และ Green Hotel ระดับดีมาก พร้อมก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism ของประเทศไทย ทุกครั้งที่คุณเลือกใช้บริการ ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เสมือนคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราเช่นกัน

#Duangtawan Hotel Chiang Mai
#Green Hotel
#STGs – 5 STARS (Sustainable Tourism Acceleration Rating)
#17SDGs
#Kimberly-Clark, Better Care for a Better World
#Forests For All Forever

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้