ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝันต่อเนื่อง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน

ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝันต่อเนื่อง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝันต่อเนื่อง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน  พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย”ที่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยนางภาคนี  วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo นางภริตา  วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo และนางโศรดา  ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ   บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการ ติดปีกเติมฝัน โดยสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน ณ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เป็นแห่งที่ 9 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเจตน์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 รับมอบโครงการ

นอกจากนี้ ธนาคารและพันธมิตรยังได้ พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” เพื่อฝึกทักษะอาชีพมัคคุเทศก์แก่เด็กนักเรียน ซึ่งภายในชุมชน มีวัดเจ็ดยอด ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 วัดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มากกว่า 500 ปี และมีโบราณสถานที่มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวล้านนา ตลอดจนมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากมาย โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาสักการะจำนวนมาก ทั้งนี้ นอกจากจะได้ฝึกทักษะอาชีพการเป็นมัคคุเทศก์ ยังถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รักและหวงแหนสมบัติของชาติในท้องถิ่นของตนเองให้คงอยู่สืบไปอีกเช่นกัน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้