ซันสวีท เดินหน้ากิจกรรม CSR เพื่อการศึกษาร่วมสืบสาน “ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย” ประจำปี 2566

ซันสวีท เดินหน้ากิจกรรม CSR เพื่อการศึกษาร่วมสืบสาน “ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย” ประจำปี 2566

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ซันสวีท เดินหน้ากิจกรรม CSR เพื่อการศึกษาร่วมสืบสาน “ประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย” ประจำปี 2566

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร คำนึงถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต ล่าสุดจัดกิจกรรม CSR เพื่อการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 “สืบสานประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย” ระยะทาง 10 กม. ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถึงสวนสาธารณเทศบาล ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก กว่า 6,400 คน เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดย SUN ได้ร่วมออกบูธ นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ตรา KC เพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสงลายเสือ กล้วยน้ำว้าหนึบ ธัญพืชรวม มันหวาน เป็นต้น มาร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้าร่วมประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ได้รับประทานอย่างอิ่มท้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้