ซันสวีทโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานสากล

ซันสวีทโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหารมาตรฐานสากล

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต นำเสนอภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพการผลิต ที่สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในการเลือกอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารนวัตกรรมขององค์กร และพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน IFS, HACCP, GMP และ ISO 14001 อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการวางมาตรการในการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต และร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในเชิงบูรณาการ เพื่อต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้