ชาวเชียงใหม่กว่า 7,000 คนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้ฯ “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”

ชาวเชียงใหม่กว่า 7,000 คนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้ฯ “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”

ชาวเชียงใหม่กว่า 7,000 คนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน”ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา มาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีกงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป กว่า 7,000 คน เข้าร่วม

พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้มาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่่ 7 ซึ่งครั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิได้ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี เทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง รวมถึงได้เสริมสร้างความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์

ทุ่ั้งนี้มีชาวม้งและชนเผ่าต่างๆ เดินทางมาจากดอยปุย และรวมกลุ่มเป็นรูปขบวนและเดินเท้าจากศูนย์ศิลปาชีพฯ(ใกล้กับสวนรุกขชาติ) มายัง ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้าและนานาชาติฯโเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรต่างๆ จาก 25 อำเภอที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม โดยแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย

สำหรับ กิจกรรมภายในงาน พันเอก วรวุฒิ แสงทอง อนุกรรมาธิการ (นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทหารบกที่ 11 ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครนายก) ได้เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของประเทศ”  ส่วนบริเวณด้านหน้าห้องสัมมนามีการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ รวมทั้งโครงการพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนมาร่วมเรียนรู้ ศึกษา คว้า จากการรับชมผลงานที่จัดแสดงจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้