ชาวยอง ต.บวกค้าง เตรียมตั้งรูปปั้นแสดงอัตลักษณ์-สร้างประตูสู่เมิงยอง

ชาวยอง ต.บวกค้าง เตรียมตั้งรูปปั้นแสดงอัตลักษณ์-สร้างประตูสู่เมิงยอง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ (27 พ.ย.60) / ชุมชนชาวยอง ต.บวกค้าง 13 หมู่บ้าน เตรียมติดตั้งรูปปั้นแสดงอัตลักษณ์ชุมชน ฝีมือสล่าคนดัง “เพชร วิริยะ” บริเวณห้าแยกต้นดู่ สร้างประตูสู่เมิงยองที่บ้านจ๊างนัก หมู่ 2 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.บวกค้าง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง และกลุ่มรวมใจขอไฟแดง ได้ประชุมหารือการให้ชุมชนชาวยอง 13 หมู่บ้าน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูสู่เมิงยอง โดยมีพระสมุห์มงคล ฐิตมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ต.บวกค้าง เป็นประธานการประชุมมติที่ประชุม จะให้ติดตั้งรูปปั้นประติมากรรมไตยอง ที่บริเวณใต้ต้นโพธิ์ ห้าแยกต้นดู่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางและประตูสู่เมืองยอง โดยจะขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในการออกแบบและปรับภูมิทัศน์ทั้ง 4 ด้าน ที่ห้าแยกต้นดู่ในส่วนของงบประมาณที่ต้องใช้ เช่นการถมดินปรับภูมิทัศน์ ประมาณ 200ลำนั้น ให้ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตั้งองค์ผ้าป่าสร้างประตูสู่เมิงยอง โดยผู้มีจิตศรัทธาให้บริจาคดินลำละ 300 บาท และกำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 24 ธ.ค.2560 เพื่อให้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งประติมากรรมให้แล้วเสร็จก่อนการจัดวานวิถีจาวยองประจำปี ในเดือน ก.พ.2561ที่ประชุมยังกำหนดให้ชุมชนชาวยอง 13 หมู่บ้าน กับคณะครู นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างประตูสู่เมิงยอง พร้อมทั้งเชิญเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานจัดงาน เนื่องจากเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ใน ต.บวกค้าง และเป็นชาวยองโดยกำเนิดอย่างไรก็ตาม มติจากแกนนำในครั้งนี้ จะนำสู่ที่ประชุมใหญ่ ที่วัดป่าตาล หมู่ 4 อีกครั้ง ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากทุกฝ่ายทั้งนี้รูปปั้นประติมากรรมไตยอง เป็นผลงานของสล่าเพชร วิริยะ ศิลปินดีเด่น จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2543 สาขาทัศนศิลป์ ด้านประติมากรรม และผู้ก่อตั้งบ้านจ๊างนัก สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไตยอง เนื่องจากชาว ต.บวกค้าง มากกว่า 80% คือคนยอง ที่สืบเชื้อสายมาจากคนเมืองยอง (เขตเมืองเชียงตุง ประเทศพม่าในปัจจุบัน) ที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่เมื่อ 200 กว่าปีก่อน และได้ตั้งหลักปักฐานเป็นชุมชนในเขต ต.บวกค้างสืบมา.

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้