ชาวบ้านอังครักษ์ อ.จอมทอง ยื่นหนังสือค้านการอุทธรณ์แย้งของผญบ.ที่ไม่ยอมรับผลประเมินไม่ผ่าน

ชาวบ้านอังครักษ์ อ.จอมทอง ยื่นหนังสือค้านการอุทธรณ์แย้งของผญบ.ที่ไม่ยอมรับผลประเมินไม่ผ่าน

ชาวบ้านอังครักษ์ หมู่ 14 ต.ข่วงเปาจอมทองยื่นหนังสือถึงผวจ.เชียงใหม่ คัดร้านการอุทธรณ์โต้แย้ง หลังผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมินไม่ยอมรับผล

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านอังครักษ์ หมู่ 14 ต.ข่วงเปา อ.จอมทองที่ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอคัดค้านการโต้แย้งในการยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.ข่วงเปา นอกจากนี้ยังได้ออกคำแถลงการณ์ระบุว่าตามที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2559 ให้มีการประเมินผลผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ซึ่งผญบ.หมู่บ้านอังครักษ์ม.14 อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติการทำงานจากชาวบ้าน

โดยคำแถลงการณ์กล่าวอ้างว่า ผญบ.ม.14 ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมีพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาวบ้าน ละเลย ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ เลือกปฏิบัติ ไม่สอดส่องดูแลปัญหาความเดือดร้อน ละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านซึ่งจัดกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่ดีจนก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่บ้าน

เมื่อมีการประเมิน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์ แต่ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไม่ยอมรับผลการประเมินและได้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์และยังมีการกล่าวหานายอำเภอจอมทองและคณะกรรมการประเมินว่าทำงานไม่โปร่งใส และกล่าวหาว่ากลัวได้รับผลกระทบจากการกระทำการเรียกร้อง การชุมนุมกดดันของชาวบ้านจึงใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรมในการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง และผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวยังได้ชักนำกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในตำบลบางหมู่บ้านเข้าร่วมยื่นหนังสือโต้แย้งการประเมินผลในครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อนายอำเภอและชาวจอมทองอย่างมาก ทางชาวบ้านจึงได้มายืนหนังสือคัดค้านการยื่นโต้แย้งการอุทธรณ์ของผญบ.ม.14 คนดังกล่าว.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้