ชวนชาวเชียงใหม่มาเลือกชม ชิมและช้อปในงานเทศกาลกลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.นี้

ชวนชาวเชียงใหม่มาเลือกชม ชิมและช้อปในงานเทศกาลกลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.นี้

อุตรดิตถ์นำของดีมาให้ชาวเชียงใหม่ได้เลือกชม ชิมและช้อปในงานเทศกาลกลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.นี้ทั้งหลง-หลินลับแลและสับปะรดห้วยมุ่น

ที่ลานแสดงสินค้า ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2560 โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และนายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีความหลากลายทั้งด้ายกายภาพ และชีวภาพ และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ทุเรียนหลง – หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่นลองกอง ลางสาดหวาน  ที่มีรสชาติอร่อย และมีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจึงมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่รู้จักผลไม้ที่มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์  และในบางฤดูกาลผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

ในปี 2560 นี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองอุตรดิตถ์ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน2560 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์ผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค เพื่อจะได้นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และยังเป็นช่องทางให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ซื้อผลไม้คุณภาพดี ราคาย่อมเยาจากเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยตรงด้วย 

ด้านนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น ทุเรียนหลงและหลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น ลองกอง และลางสาดที่ควรได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างชื่อเสียงผลไม้และของดีให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์มีผลผลิตทุเรียนหลงและหลินลับแล โดยเฉพาะฤดูกาลนี้ รวมถึงสับปะรดห้วยมุ่นคุณภาพดีรสชาติอร่อยแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนำมาจำหน่ายให้กับชาวเชียงใหม่ได้เลือกช้อป ชิมและชมกันถึงที่ ซึ่งการจัดงานมีเพียง 5 วันเท่านั้นจึงอยากเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ได้มางานนี้ก็จะได้ของดีอุตรดิตถ์ไปทานกัน.

 

 

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้