ชลประทานเชียงใหม่ยัน 25 แหล่งน้ำพร้อมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

ชลประทานเชียงใหม่ยัน 25 แหล่งน้ำพร้อมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

- in headline, จับกระแสสังคม

ชลประทานเชียงใหม่ ชี้แหล่งน้ำ 25 อำเภอ มีน้ำกักเก็บกว่า 600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมสนับสนุนภารกิจอากาศยานดับไฟป่า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันให้จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 ก.พ. 66 สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเกินค่ามาตรฐาน พื้นที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงที่สุด คือ ต.หางดง อ.ฮอด วัดได้ 136 มคก.ต่อ ลบ.ม. และยังมีค่าดัชนียคุณภาพอากาศที่สูงที่สุด วัดได้ 246 AQI ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย ในขณะพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ วันนี้ค่ายังไม่เกินมาตรฐาน นอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาค 3 ได้รายงานข้อมูลการตรวจพบจุด Hotspot ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนทั้งหมด 125 จุด ถือเป็นอันดับ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยอันดับ 1 อยู่ที่ จ.ลำปาง จำนวน 134 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. และพื้นที่การเกษตร เขตชุมชนและอื่นๆ ตามลำดับ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกรมชลประทานที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อให้อากาศยานให้เป็นแหล่งน้ำในการดับไฟ ปัจจุบันสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำทั้งหมด อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 116 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 600 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ปีนี้เกณฑ์น้ำของอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นแหล่งน้ำต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั้งหมด 25 อำเภอ สามารถสนับสนุนภารกิจไฟป่า หมอกควัน กรณีที่เฮลิคอปเตอร์ต้องการมาตักน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ก็สามารถเข้ามาตักน้ำเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ หากเกิดไฟป่าและมีอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปตักน้ำตรงนั้นได้ เบื้องต้นได้ประสานข้อมูลให้กับกรมฝนหลวง และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้จุดพิกัดอ่างเก็บน้ำไว้ให้แล้วว่าอ่างเก็บน้ำอยู่จุดไหนบ้าง เพื่อให้ภารกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้