ชลประทานเชียงใหม่ตั้งเป้าเก็บน้ำไว้กว่า 60% พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งหวั่นเกษตรกรแห่ปลูกข้าวนาปรังเพราะราคาดี

ชลประทานเชียงใหม่ตั้งเป้าเก็บน้ำไว้กว่า 60% พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งหวั่นเกษตรกรแห่ปลูกข้าวนาปรังเพราะราคาดี

ชลประทานเชียงใหม่ตั้งเป้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งกว่า 60% พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำ หวั่นเกษตรกรแห่ปลูกข้าวเพราะอีสานนาข้าวเสียหาย ขณะที่คนดอยเต่าทำโครงการคนดอยเต่าช่วยคนดอยเต่าผันน้ำจากอ่างมาใช้

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ต.ค. 60 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างอาวุโสโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดการสถานการณ์น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และแผนการบริหารจัดการน้ำก่อนฤดูฝนกำลังจะหมด เพื่อเตรียมพร้อมไม่ให้เกิดภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ว่า  ขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว และฝนก็กำลังจะหมดไป ดังนั้นทางชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและการบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรกร โดยตั้งเป้าเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด สำหรับน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 196.40 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 184.24 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 95.35 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 81.35 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ 57.19 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 51.86 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 101 แห่ง มีน้ำใช้การได้ 40.94 ล้าน ลบ.ม.

นายช่างอาวุโสโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้อยู่ในห้วงของการเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดจากฝนในรอบสุดท้าย โดยตั้งเป้าเก็บกักน้ำให้ได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเริ่มต้นฤดูแล้ง และคาดว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะมีน้ำถึง 220 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเทียบเท่ากับปี 58 ที่่ผ่านมา ดังนั้น มั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างแน่นอน และขณะนี้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นที่อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน อ.เชียงดาว ซึ่งขณะนี้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำแล้ว และอ่างเก็บน้ำแม่ออน กลุ่มผู้ใช้น้ำก็นำกระสอบทราบเสริมกั้นน้ำ อีกประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่ม 8 – 9 แสน ลบ.ม. ทำให้ไม่ต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่ม เพราะน้ำที่เก็บกักได้จะเทียบเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพอดี โดยใช้งบประมาณหลักพัน แต่ได้น้ำหลักแสนมาใช้ พร้อมกันนี้ทาง อ.ดอยเต่า มีโครงการ คนดอยเต่าช่วยคนดอยเต่า โดยการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หาด ซึ่งมีปริมาณน้ำท่ามากถึง 15 ล้าน ลบ.ม. แต่ตัวอ่างเก็บได้เพียง 4 เมตร ก็ผันน้ำจากอ่างแม่หาด ไปยังอ่างน้ำแม่ตูบ ที่สามารถรองรับน้ำได้ถึง 12 ล้าน ลบ.ม.แทน และขณะนี้น้ำในทะเลสาบดอยเต่า ที่มีปริมาณน้ำเพียง 10 ล้าน ลบ.ม. ก็เพิ่มเป็น 20 ล้าน ลบ.ม.แล้ว ก็ไม่แห้งแล้งอีกต่อไป โดยผลสรุปน้ำในปีนี้จะมีมากกว่าปีที่ผ่านมา และเพียงพอแน่นอน และคาดว่าน้ำจำนวนมากนี้ จะทำให้เกษตรกรมีการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้ข้าวมีราคาแพงขึ้นแน่นอน และน้ำในแม่น้ำปิง รวมถึงแหล่งน้ำอื่นๆ ก็มั่นใจว่าเมื่เข้าสู่ห้วงเทศกาลลอยกระทง ก็มีน้ำให้ประชาชนได้ร่วมเทศกาลได้

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้