ชลประทานยันน้ำพอสำหรับแล้วนี้ แม้นาปรังแม่ออนเสียหายยับเพราะเป็นพื้นที่นอกเขตฯ

ชลประทานยันน้ำพอสำหรับแล้วนี้ แม้นาปรังแม่ออนเสียหายยับเพราะเป็นพื้นที่นอกเขตฯ

สำนักชลประทานที่ 1 เผยยังมีน้ำในเขื่อนเพียงพอสำหรับฤดูแล้ง แม้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในเขต อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำแม่ออน เสียหายประมาณ 160 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาปรังนอกแผนการเพาะปลูก

นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในฤดูแล้งที่่ผ่านมา แผนการเพาะปลูก 316,036 ไร่ ปลูกแล้ว 370,186 ไร่ (117%) เก็บเกี่ยวแล้ว 21,770 ไร่ (6%) แผนการจัดสรรน้ำ 552.47 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำแล้ว 557.25 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือน้ำที่ต้องส่ง 62.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังคงมีปริมาณน้ำสำหรับส่งน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ

โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในเขต อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำแม่ออน เสียหายประมาณ 160 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนาปรังนอกแผนการเพาะปลูก โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ให้ความช่วยเหลือโดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และปรับแผนการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่ออนเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในเขตสำนักชลประทานทึ่ 1 เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้ง คาดการณ์ว่าเขื่อนขนาดใหญ่ แม่งัด และ แม่กวง จะมีปริมาณน้ำเท่ากับ 147.89 ล้าน ลบ.ม. (56%) และ 136.82 ล้าน ลบ.ม. (52%) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อน โดยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนดังกล่าว ได้มีการวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เตรียมแปลงการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2567 และสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงยาวนานได้อย่างเพียงพอ
ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวด้วยว่า
สภาพอากาศในปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เนื่องจากสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าสภาวะเอลนีโญ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในช่วงเดือน เม.ย-มิ.ย. ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 85 จากนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นลานีญาระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 67 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 60

และจากการคาดการณ์ปริมาณฝนปี 2567 ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)
ในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าในช่วงต้นฤดูจะมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ และจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมากในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้