ชม.เจ้าภาพจัดประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก คาดเงินสะพัด 40 ล้านบาท

ชม.เจ้าภาพจัดประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก คาดเงินสะพัด 40 ล้านบาท

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

 สมาชิกสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ. กว่า 1,300 คนจาก 120 ประเทศเข้าร่วมประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ครั้งที่ 19  ที่จังหวัดเชียงใหม่ในระว่างวันที่ 8-14 ก.ค.นี้  คาดมีเงินสะพัดตลอดช่วงการจัดประชุม 7 วันไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก พร้อมด้วยนายดนุช ยนตรรักษ์ ประธานสหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทยและนายราชันย์ มณีกาญจน์ เลขาธิการสหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลกครั้งที่ 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก กล่าวว่า ขณะนี้ผู้แทนจากวาย.เอ็ม.ซี.เอ.ทั่วโลกอยู่ระหว่างเดินทางมาประชุมที่เชียงใหม่ ซึ่งการประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก  มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสูงสุดร่วมกันตามโครงสร้างของสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ตอบรับเข้าร่วมครั้งนี้ 1,300 คน จาก 120 ประเทศ  สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในโลก ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมและทุกครั้งที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพาผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่การจัดประชุมครั้งแรกของ สหพันธ์ เลขาธิการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เมื่อปี 2558 ซึ่งตอนนั้นมีผู้เข้าร่วม 50 คน หลังจากนั้นปีถัดไปได้นำเยาวชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 250 คน ในปี 2559 และครั้งนี้ปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 1,300 คนจากทั่วโลก

“ในการประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2398 มีจำนวนผู้แทนเข้าร่วม 99 คน จาก 9 ประเทศ ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการทำงานของ สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก รวมถึงมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อบริหารงาน ประเมินผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา  และคัดเลือกกลั่นกรองความสำคัญเร่งด่วนของการทำงานในอีก 4 ปีข้างหน้า”เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก กล่าวและว่า

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี้  การทำงานมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเสริมสร้างพลัง เยาวชน ด้วยการพัฒนาผู้นำเยาวชนทั่วโลกกว่า   700 คน เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก  เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับการสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย รูปแบบการทำงานคือ การสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้เยาวชน เพื่อที่เขาจะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมโลกในอนาคต  เราต้องการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเยาวชน 90 ล้านคน  ให้มีพลัง ความสามารถ ดังนั้นการกำหนดหัวข้อสาระสำคัญในการประชุมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในระยะยาวในการเพิ่มพลังความสามารถให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในอนาคตต่อไป

เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก กล่าวต่อไปอีกว่า ในการกำหนดหัวข้อสาระสำคัญของการประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โลกครั้งนี้ ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. โดยเพิ่มเติมประเด็นการทำงานในอนาคต การเพิ่มพลังเยาวชนใน 4 ด้านที่ดี โดยมุ่งเน้นไปที่  การมีงานทำ  สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของสังคม  เพราะถือว่าการเพิ่มพลังแก่เยาวชนเป็นหัวใจหลัก ของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ทั่วโลก  และจะเป็นเช่นนี้เสมอตลอดไป  ซึ่งการประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก  มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการด้วยกัน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนสร้างและกระชับความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก จะมีการพิจารณาพันธกิจและการปกครอง การเรียนรู้ในแต่ละประเด็นการทำงานด้านต่างๆ และการดำเนินงาตามแผนกลยุทธ์ในปี 2561- 2565 การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม  กลยุทธ์การพบปะสนทนาเพื่อสร้างความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว การกำหนดจุดยืนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อเผยแพร่การทำงานของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั่วโลก

ทางด้านนายราชันย์  มณีกาญจน์ เลขาธิการสหพันธ์วาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งประเทศไทย  และเลขาธิการสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานที่ ยิ่งใหญ่และสำคัญทั้งของสหพันธ์วาย. เอ็ม. ซี. เอ. โลก และ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. ประเทศไทย ที่จะทำให้เราเป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้นจากบุคคลที่สำคัญทั่วทุกมุมโลก  และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางสมาคม วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เชียงใหม่ยังจะได้ต้อนรับเพื่อนจากวาย. เอ็ม. ซี. เอ. ทั่วโลกมาร่วมฉลอง 48 ปี ของการทำงานพัฒนาสังคมของสมาคมฯด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน1,300 คน จาก 120 ประเทศ และจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียน ในพื้นที่ตลอดการจัดประชุม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฏาคมนี้ ประมาณ 38-40 ล้านบาท.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้