ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมฯในการบำเพ็ญกุุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมฯในการบำเพ็ญกุุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมฯในการบำเพ็ญกุุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เมื่อคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.30 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมฯ ในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ และคณะเจ้าภาพ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้