ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยานให้ 9 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่ได้ใช้ปั่นมาเรียนหนังสือ

ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยานให้ 9 โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่ได้ใช้ปั่นมาเรียนหนังสือ

ฉลองครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตฯเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งมอบจักรยานให้ 9 โรงเรียนในเชียงใหม่ในโครงการ “50 ปี ส.อ.ท.มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”เพื่อให้นักเรียนในพื้นทุรกันดารได้รับความสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน” พร้อมด้วย นายวีระยุทธ สุขวัฒฑโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายถนอม บุญแก้ว ปลัดอาวุโสอ.สารภี และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งมอบจักรยาน จำนวน 130 คัน ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯได้เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก..สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานให้รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์และนักเรียนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน

ทั้งนี้รถจักรยานที่มอบตลอดทั้งโครงการ ผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในปี 2559-2560 รวมจำนวน 7,000 คัน ซึ่งโครงการฯดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัด และคาดหวังว่าทางโรงเรียนจะนำจักรยานที่ได้รับมอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับเจตนารมณ์ของสภาอุตสาหกรรมฯต่อไป

ด้านนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในนามองค์กร เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้สมาชิกเห็นความจำเป็นและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบรอบ 50 ปีจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบริจาคจักรยานรวม 80 คัน และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาค จำนวน 50 คัน รวมเป็น 130 คัน เพื่อส่งมอบให้กับ 9 โรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงเรียนบ้านขุนสาบ โรงเรียนบ้านปางชุม โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง โรงเรียนสบวาก อ.แม่แจ่ม โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนสหมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยยา โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา และโรงเรียนบ้านผาแดง อ.ไชยปราการ.

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้