“จุรินทร์”เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 คาด 10 วันเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

“จุรินทร์”เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2019 คาด 10 วันเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท

“จุรินทร์”เปิดงานหอการค้าแฟร์  ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน –  8 ธันวาคม 2562 เผยงานดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.62 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “หอการค้าแฟร์ 2019” ซึ่งสภาหอการค้าไทยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธีว่า  การจัดงาน“หอการค้าแฟร์” ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และเป็นความตั้งใจของหอการค้าไทยที่ต้องการยกระดับงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาคผ่าน “แบรนด์ TCC Fair”  โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สําหรับหอการค้าแฟร์ครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที 29 พฤศจิกายน  ถึง 8 ธันวาคม 2562 โดยคาดว่าตลอด ระยะเวลา 10 วัน จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 170,000 คน ยอดขายสะพัดภายในงานกว่า 1,300 ล้านบาท จากปีทีแล้ว ยอดรวมกว่า 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้หอการค้าไทย ได้จัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้เชิญกลุ่มผู้ซื้อและนําเข้าจากประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา และกลุ่มธุรกิจ Modern Trade ชั้นนําของไทยกว่า 7 แห่ง  และในปีนี้ ทาง CP ALL ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งโอกาสดีทีซีพี ออลล์ สัญจร ณ เชียงใหม่” ภายในงาน หอการค้าแฟร์ เพื่อมอบโอกาสสําคัญต่างๆ สําหรับชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา  การสร้างอาชีพ และการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับ 7-Eleven เป็นต้น 

นอกจากนั้นหอการค้าไทย ยังได้จัดกิจกรรมจับสลากชิงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ TOYATA Yaris เพื่อสร้างสีสัน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และมอบโชคให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมงานฯ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสําคัญให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในภูมิภาค กระจายรายได้ ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการ ท่องเทียวภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจุดประกายให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาสินค้า และช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปด้วย

ทางด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ เป็นการจัดงานต่อเนืองเป็นปีที 2 ภายใต้คอนเซปต์ “งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เพือผู้บริโภค”  ซึงหอการค้าไทย ได้ผนึกกําลังของผู้ประกอบการชั้นนําของไทยจากส่วนกลาง ทั้งจากบริษัทของคณะกรรมการ สมาชิก ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในภูมิภาค ในการแสดง ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยว และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในระดับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สําคัญเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคอีกด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า  แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศและภายในประเทศ แต่การบริโภคจากภาคประชาชน รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุน ให้เศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวเป็นบวกได้ นอกจากจะต้องการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค กระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญ ในการหนุนเศรษฐกิจ อีกด้วย

“การจัดงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่คนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้สัมผัส กับประสบการณ์ของมหกรรมสินค้าคุณภาพดีที่ได้รวบรวมมาไว้ที่นีแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประสบการณ์ ใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชั้นนํา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อม ๆ  กับงานหอการค้าแฟร์” นายจุรินทร์ กล่าว.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้