จี้อำเภอที่จังหวัดชี้เป้าเอาตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี เผยจุดความร้อนทุกจุดทำข้อมูลติดตามผล

จี้อำเภอที่จังหวัดชี้เป้าเอาตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี เผยจุดความร้อนทุกจุดทำข้อมูลติดตามผล

ผู้ว่าฯย้ำอำเภอที่จังหวัดชี้เป้าให้นำตัวเจ้าของพื้นที่มาสอบสวนดำเนินคดี แจ้งผิดฝ่าฝืนประกาศจังหวัด ยันกระทรวงทรัพย์ยืนยันพื้นที่เกิดจุดความร้อนจะเพิกถอนสิทธิ์ให้ทำกิน หลายพื้นที่พบบุกรุกแผ้วถางเพิ่มจากไร่หมุนเวียน

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะได้ประสานประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลกับนายอำเภอที่พบจุดความร้อนสูง 5 อันดับทั้งแม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา อมก๋อย แม่แตงและเชียงดาว ซึ่งอ.แม่แจ่มมีจุดความร้อนเพิ่มจากวานนี้เป็น 25 จุด อำเภอเชียงดาว 13 จุด อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอมก๋อย 7 จุด แม่แตง 4 จุด
ภายหลังจากฟังการรายงานและการติดตามให้ดำเนินคดีแล้ว ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้พยายามบูรณาการเต็มที่ โดยย้ำว่าพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้เป้าให้อยู่ในวิสัยที่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลย เพราะเป็นจุดความร้อนหรือจุดไฟไหม้ที่จังหวัดได้ตรวจสอบแล้วมีแผนที่ระบุชัดเจนว่ามีใครเป็นเจ้าขของ รวมทั้งบุคคลต้องสงสัย เพราะฉะนั้นที่สั่งการไปให้เวลา 3 วันนั้น ใน 24 ชั่วโมงแรกจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดี


“จังหวัดไม่ได้บังคับว่าต้องดำเนินทุกคดีที่มีจุดความร้อน เพราะจะต้องมีการพิสูจน์ทราบก่อนซึ่งอาจจะลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติ จึงได้ชี้เป็าไปว่าจุดไหนที่ต้องดำเนินคดี จากนี้ 24 ชั่วโมงหรือวันที่ 2 ที่ได้สั่งการทางอำเภอจะต้องประสานกับทางจนท.ตำรวจเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวน และวันสุดท้ายที่ผมสั่งจะต้องสรุปผลคดีในเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนส่งมาให้จังหวัด ในส่วนของศูนย์บัญชาการฯเองก็จะต้องมีหน้าที่ติดตามด้วย”นายเจริญฤทธิ์ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

สำหรับผู้ต้องสงสัยที่จังหวัดชี้เป้าไป ถ้าอมีการจัดทำข้อมูลไว้จะมีชื่อส่งให้ ในกรณีที่ไม่มีชื่อซึ่งเป็นพื้นที่ทำกิน พื้นที่ผ่อนผันหรือยังไม่ผ่อนผันทำกิน แต่โดยลักษณะพฤติการณ์เป็นการเผาเพื่อมุ่งขยายพื้นที่ทำกิน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับผิดชอบพื้นที่และตำรวจประจำหมู่บ้านซึ่งทั้งสามสวนต้องประชุมร่วมกันแล้วส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัยประกอบการแจ้งความ ในกรณีที่ผ่านการประชุมหารือประเมินในหมู่บ้านไม่แล้วเสร็จให้อำเภอเชิญทั้งสามส่วนมาคุยที่อำเภอซึ่งจังหวัดจะขยายเวลาให้อีก 24 ชั่วโมง


นายเจริญฤทธิ์ ย้ำว่า นี่เป็นไทม์ไลน์ที่ให้ทุกอำเภอถือปฏิบัติและอย่าต้องให้ตนมาจี้ถามทุกวัน ทุกเวลา ซึ่งจังหวัดก็ต้องการจข้อมูลเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างและเป็นประโยชน์ในการเตรียมการสนับสนุนในพื้นท่ทั้งทางอากาศ ทางบก จังหวัดเข้าใจดีเรื่องพื้นที่หางไกลและภูเขาสูงชันเมื่อเกิดจุดความร้อนก็ต้องเข้าให้ถึงพื้นที่ อย่างกรณีที่เมืองคองอ.เชียงดาว ผมเห็นด้วยตาตัวเองเมื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจเมื่อวานนี้ เห็นชัดว่าาพื้นที่ราบด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่ผ่อนผันแต่ปีนี้ภูเขาโดยรอบของเมืองคอง โดยเฉพาะภูเขาสูงที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้น พอบินขึ้นไปดูเห็นชาวบ้าน 4-5 คนกำลังแผ้วถางเตรียมพื้นที่เกษตรพอเห็นเฮลิคอปเตอร์บินมาวิ่งหนีเข้าป่า แต่เป็นพื้นที่วิ่งลงเขามาทางเมืองคอง


“ทางอำเภอต้องไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ในการที่จะพัฒนาคณาพชีวิตของประชาชนในพ้นที่จังหวัดดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะที่ต้องการถนนหนทางเข้าถึง ซึ่งจังหวัดเองก็ต้องยืนยันความจำเป็นกับทางกระทรวงทรัพย์ฯ แต่ชาวบ้านก็ต้องช่วยทำให้จังหวัดเห็นว่าชาวบ้านพร้อมที่จะช่วยดูแลปกป้องรักษาป่า ถ้าหากยังเผาทำลายป่าบุกรุกไปแบบนี้จังหวัดก็คงไม่รับรองให้อีกแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กล่าวหาลอยๆ แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ มีแผนที่ทางอากาศเปรียบเทียบยืนยันชัดเจน “ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาว จังหวัดได้หารือกับกระทรวงทรัพย์ฯในเบื้องต้น รวมทั้งหัวหน้าผู้ตรวจและรองปลัดกระทรวงทรพัย์ฯว่า ปีนี้จุดความร้อนทุกจุดถ้าใครเข้าไปทำกินให้ถือเป้นผู้ต้องสงสัยทันที และให้จัดทำทะเบียนจุดความร้อนใหม่ไว้ด้วย ปีนี้จุดความร้อนมีกว่า 20,000 จุด ที่แจ้งความดำเนินคดีได้ให้ทำเลย จุดไหนที่ไม่ได้ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ ไฟไหม้ป่าทุกจุดจะต้องขึ้นทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบ หลังสิ้นเดือนเม.ย.จะมาไล่เรียงและดำเนินการภายหลังจะไม่มียกเว้นสักกรณี

นายเจริญฤทธิ์ ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับพื้นที่ที่อำเภอแต่ละแห่งประเมินไว้ว่าน่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงการเผาให้เพิ่มชุดลาดตระเวน เพราะขนาดปิดป่ายังมีการลักลอบเผา ลักลอบเข้าป่า การดำเนินคดีอย่างน้อยก็คดีฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฯ เพราะยังอยู่ใน้วงเวลาที่ควบคุม สำหรับพื้นที่รอยต่อ ทังอ.แม่แจ่ม กัลยาฯ แม่แตงและเชียงดาว หากดูแล้วกรัะทรวงทรัพย์ฯซึ่งเป็เจ้าของพื้นที่ป่า ถ้าหากพื้นที่เกรงใจกันก็ให้สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดชุดพิเศษเข้าไปดำเนินการในพืนที่ด้วย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้