จีนเจรจาซื้อขายมะม่วงแปลกหลากสายพันธ์ุของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงแฟนซีดอยหล่อ

จีนเจรจาซื้อขายมะม่วงแปลกหลากสายพันธ์ุของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงแฟนซีดอยหล่อ

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

จีนเจรจาซื้อขายมะม่วงแปลกหลากสายพันธ์ุของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงแฟนซีดอยหล่อ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสายสุนี ผลศรัทธา เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญงานรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยหล่อ นำเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงแฟนซี ดอยหล่อ เจรจาซื้อขายผลผลิตในฤดูกาล ผู้ประกอบการประเทศจีน ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงบ้านบวกบง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ผลิตมะม่วง มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 60,392 ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอยู่ที่อำเภอ เชียงดาว อำเภอพร้าว และอำเภอฝาง คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 68,752 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นตลาดที่สำคัญ
ด้วยปัจจุบันด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอำเภอดอยหล่อที่เป็นพื้นที่การผลิตมะม่วงแปลกหลากสายพันธุ์ ที่มีขนาดผลใหญ่หรือมีลักษณะเฉพาะ อาทิ พันธุ์ จินฮวง, งาช้างแดง, อาร์ทูอีทู เป็นต้น สำนักงานกษตรจังหวัดจึงเร่งดำเนินการช่วยเหลือกระจายผลผลิตแก่เกษตรกรโดยนำผู้ประกอบการจีนเจรจารับซื้อผลผลิตซึ่งปัจจุบันมีมะม่วงที่ออกสู่ตลาดมาก ได้แก่ มะม่วงอาร์ทูอีทู(R2E2) ราคาจำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่ 20-22 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงกระจายผลผลิตให้ผ่านวิกฤตดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแปลกได้ที่ตลาดนัดเกษตรกร ณ หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกวันศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร053112480

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้