จิตอาสารถแดง 200 คัน-รถเมล์เทศบาลฯ บริการประชาชนร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์และพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

จิตอาสารถแดง 200 คัน-รถเมล์เทศบาลฯ บริการประชาชนร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์และพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

- in headline, จับกระแสสังคม

สี่ล้อแดงลงทะเบียนจิตอาสานำรถบริการประชาชนร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิง พระบรมศพ โดยมีจุดรับส่ง 4 จุดรถ 200 คัน ขณะที่เทศบาลฯนำรถเมล์ให้บริการในจุดจอดทั้ง 4 แขวง

ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครล้านนาเดินรถ (สี่ล้อแดง) ได้ร่วมกันแถลงข่าว ลงทะเบียนจิตอาสา ที่ทางสหกรณ์รถสี่ล้อแดง ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกโดยให้บริการ รับ-ส่ง ประชาชนที่เดินทางร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน และการจัดระบบการขนส่ง รวมถึงจุดจอดรถที่มีรถเข้าไปรับ-ส่งได้ดีที่สุด ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคมนี้ อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ซี่งเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทางสหกรณ์นครล้านนาเดินรถ และจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดรถเตรียมรถ ไว้ 200 คัน มีจุดรับส่งทั้งหมด 4 จุด คือ 1. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่จำนวนรถ 50 คัน 2. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต 50 คัน 3. สนามกีฬาเทศยาลนครเชียงใหม่ 50 คัน และที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 50 คัน

ทางด้านนายชาญชัย กีฬาแปง ขนสังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ประสานงานจัดที่จอดรถให้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายดอกไม้จันทร์ด้วยตัวเอง โดยจัดเตรียมจุดจอดรถส่วนตัวไว้จำนวน 3 จุด คือ สถานที่จัดงานฤดูหนาว 2.ตลาดกลางสินค้าเกษตรเชียงใหม่(ข้างศูนย์ประชุมฯ) และ 3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทั้งนี้ในจุดจอดรถที่ 1 และ 2 จะไม่มีรถรับ-ส่ง เนื่องจากสถานที่จอดอยู่ใกล้กับสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ ส่วนสถานที่ 3 โรงเรียนนวมินทร์ฯ จะมีรถรางรับส่งให้

ทางด้านนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดจุดรับส่งของรถขนส่งมวลชน (รถเมล์เชียงใหม่) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจัดจุดรับส่งทั้งหมด 4 จุด คือ 1. แขวงกาวิละ 3 คัน 2. แขวงนครพิงค์ 3 คัน 3. แขวงเม็งราย 3 คันแขวงศรีวิชัย 3 คัน โดยประชาชนสามารถนำรถมาจอดเพื่อขึ้นรถเมล์ของเทศบาลฯไว้ที่ 4 แขวงได้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้