จิตอาสา”จันทิมา”สู้โควิด-19 รวมใจสู่จังหวัดไร้ผู้ติดเชื้อ

จิตอาสา”จันทิมา”สู้โควิด-19 รวมใจสู่จังหวัดไร้ผู้ติดเชื้อ

ารป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับจังหวัด ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. และภาคประชาชน ซึ่งเป็น 4 องค์กรหลักจะต้องขับเคลื่อนเฝ้าระวังป้องกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้

ที่อำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่รอยต่อกับ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่จากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น จึงยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ จ.กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวสุชาดา อารีทม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า พื้นที่ อ.ลานกระบือ มีการบูรณาการทั้ง 4 องค์กรหลักในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองในสถานที่ราชการเกือบทุกแห่ง เพื่อตรวจวัดผู้ที่มาติดต่อราชการ ขณะเดียวกันพื้นที่รอยต่อ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย จะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้สัญจร โดยทั้ง 8 อบต.ของลานกระบือจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาผลัดเปลี่ยนเข้าเวรทุกวัน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ในส่วนมาตรการของพื้นที่ตำบลจันทิมานั้น น.ส.สุชาดา เล่าว่าได้ประกาศเสียงตามสายในการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ก่อนออกจากบ้านจะต้องสวมใส่หน้ากาก งดเว้นการเข้าไปอยู่ในที่คนหมู่มาก และมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งมี 3-4 หมู่บ้านๆ ละ 7-8 คน โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบรับลงทะเบียนผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและจะเป็นจุดคัดกรองชั้นแรก  และมีการใช้หอกระจายข่าวแจ้งให้ญาติและคนที่กลับมาต้องมาแจ้งที่ผู้ใหญ่ ซึ่งคนในชุมชนตื่นตัวช่วยกันสอดส่องความผิดปกติ จะเห็นได้จากมีเคสที่มีคนไม่ยอมมาแจ้งแล้วคนละแวกใกล้เคียงรู้เข้าจึงไปบอกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ประสานมาที่ รพ.สต. และ อบต. รีบลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และสร้างความเข้าใจ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวขณะเดียวกันในพื้นที่มีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 2 ราย ซึ่งก่อนจะเดินทางมา ทางเจ้าหน้าที่ อบต. และ รพ.สต.ได้ไปพูดคุยกับญาติถึงแนวทางการปฏิบัติในการดูแลช่วงกักตัว และจะต้องจัดห้องแยกไม่ให้มาอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 14 วัน พอทั้งสองรายกลับมาเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะลงไปทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีและทุกวัน อสมจะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเฝ้าระวัง  ทำการวัดไข้ ตรวจเช็คอาการ ซึ่งตอนนี้ผ่านพ้นช่วงกักตัวไปแล้ว 1 รายไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนอีกรายก็ใกล้ครบกำหนดแล้วและยังไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด

หน้ากากอนามัย เป็นเครื่องป้องกันที่ทุกคนจะต้องสวมใส่เมื่อออกจากบ้าน โดยมีการระดมกลุ่ม จิตอาสากว่า 100 คน มาช่วยกันเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชนต่อไปสุชาดา เผยว่า อบต.จันทิมา รับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาจัดทำหน้ากากผ้า โดยประสานทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กศน. รพ.สต.ระดมทีมจิตอาสามาช่วยกันตัดเย็บหน้ากากผ้า โดยใช้วัดเป็นสถานที่จัดทำ ซึ่งก่อนจะเริ่มดำเนินการเราได้มีการตรวจคัดกรองผู้มาร่วมกิจกรรมทุกคน เวลาทำก็จะนั่งรวมกลุ่มไม่เกิน 10 คน และแต่ละกลุ่มก็จะต้องนั่งห่างกันในระยะปลอดภัย เมื่อทำแล้วเสร็จเราก็รวบรวมหน้ากากผ้าทั้งหมดไปให้ รพ. เพื่อทำการฆ่าเชื้อก่อนแจกจ่ายประชาชนต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิฟท์เซ็ตจาก สสส. ที่มอบให้ โดยในชุดประกอบด้วย แผ่นให้ความรู้ เจลฆ่าเชื้อ สบู่ล้างมือ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ ถุงดำ ซึ่งเราได้ใช้เป็นชุดความรู้ในการรณรงค์ให้กับชาวบ้านนอกจากนี้มีการซ้อมแผนรับมือจำลองหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง เพื่อเป็นการตรวจเช็คความพร้อม ว่า เครื่องมือมีเพียงพอ หรือ หากเกิดเหตุการณ์ใด ทุกคนจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง และหากมีการร้องขอกำลังเสริมเราจะใช้รถเคลื่อนที่แบบไหน

วิถีชีวิตประจำวันของคนตำบลจันทิมาถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะทุกคนก็กลัวจะติดเชื้อ ก็ไม่กล้าจะออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น และเรื่องอาหารก็ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นชุมชนเกษตร ชาวบ้านมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเอง ออกไปซื้อตามร้านขายของบ้างเพียงเล็กน้อย.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้