จัดแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการ Thai Silk Coutureและสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์11-16 ธันวาคม 2561ที่ The Old House,137 Pillars House

จัดแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการ Thai Silk Coutureและสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์11-16 ธันวาคม 2561ที่ The Old House,137 Pillars House

- in headline, เศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการ Thai Silk Couture ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2561 และสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์ เพื่อแสดงศักยภาพดีไซน์เนอร์ไทยในการออกแบบและตัดเย็บ รวมทั้งสร้างโอกาสขยายมูลค่าการส่งออกผ้าไหมไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นของไทยในเวทีโลก

เมื่อเย็นวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรม 137 Pillars House สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมแฟชั่นโชว์การงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week) จัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการ Thai Silk Couture ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2561 และสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์ ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ที่ The Old House,137 Pillars House

นายกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นในหลายมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างศักยภาพในการผลิต การออกแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยและแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหมไทย เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงในระดับสากลและมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยปี 2560 ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืนที่ทำจากไหม มูลค่าการส่งออกรวมถึง 6.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้านดร.วรวุฒิ สมหวังประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าแฟชั่น สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นควรให้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ และนิทรรศการ Thai Silk Coutureโครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานและกิจกรรมแฟชั่นโชว์การงานออกแบบเชียงใหม่(Chiang Mai Design Week) โดยจัดแสดงชุดผ้าไหมไทยที่มีการออกแบบตัดเย็บโดยใช้ศิลปะการตัดเย็บขั้นสูงโอต์กูตู ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ ดีไซน์เนอร์ไทยที่สำเร็จการศึกษาการตัดเย็บ และการปักผ้าแบบโอต์กูตูจากประเทศฝรั่งเศส

“ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ว่าดีไซน์เนอร์ไทยที่มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะการนำผ้าไทยท้องถิ่นมาตัดเย็บและแสดงถึงศักยภาพดีไซน์เนอร์ไทยที่ออกแบบและตัดเย็บด้วยมืออย่างประณีต เช่น การจับผ้า เดรปปิ้ง การใช้ศิลปะการปักผ้าและการเพ้นท์ลวดลายชุดผ้าไหมไทยขั้นสูง โดยออกแบบให้มีความเป็นสากล เพื่อนำเสนอความงดงามของผ้าไหมไทยและเพื่อสร้างโอกาสในการขยายมูลค่าการส่งออกผ้าไหมไทย และที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจการถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูงสู่ผู้ประกอบการสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในเชิงบุคลากร ผู้ประกอบการ เทคนิคการเพิ่มมูลค่าการผลิตและการสร้างโอกาสการตลาดในโอกาสเดียวกัน”ดร.วรวุฒิและว่า

ในครั้งนี้ทางกรมฯได้เชิญผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วยแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผ้า โดยผศ.ดร.อโนทัย กล่าวว่า คอลเลคชั่นชุดผ้าไหมไทยขั้นสูง Thai Silk Couture ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยตัดเย็บและออกแบบรวมทั้งหมด 27 ชุด และได้จัดแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยจำนวน 17 ชุด และจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการโดยนำชุดที่ออกแบบและตัดเย็บโชว์ที่หุ่น ซึ่งคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้ นอกจากจะแสดงศักยภาพของดีไซน์เนอร์ไทยแล้ว ยังจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าแฟชั่นไทยให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้วย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้