จัดระบบเดินรถรพ.นครพิงค์เป็นวันเวย์ ปิดจุดกลับรถหลายจุดหวังลดอุบัติเหตุเส้นโชตนา-แมริม

จัดระบบเดินรถรพ.นครพิงค์เป็นวันเวย์ ปิดจุดกลับรถหลายจุดหวังลดอุบัติเหตุเส้นโชตนา-แมริม

คณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เสนอปิดจุดกลับรถหน้ารพ.นครพิงค์พร้อมกำหนดทางเข้า-ออกใหม่เป็นวันเวย์ หวังลดการเกิดอุบัติเหตุและให้เป็นองค์กรต้นแบบสวมหมวกกันน๊อค 100% พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาทางลอดดอนแก้วและจุดกลับรถหน้ากองพันสัตว์ต่าง

นพ.ธรณี กายี หน.การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเส้นทางถนนสายโชตนา-แม่ริมบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีปริมาณรถที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก และมีจุดกลับรถที่ค่อนข้างมาก

ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณถนนสายดังกล่าว อาทิ การปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าวัดปิยาราม และจุดกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนสายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ดังนี้

จุดแรกที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์จนถึงจุดกลับรถหน้ากองพันสัตว์ต่าง ปัญหาที่พบคือจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์มีพื้นที่รอกลับรถที่สั้นและแคบส่งผลให้รถที่รอดกลับรถติดยาวเกินกว่าพื้นที่รอกลับรถทั้งสองด้านของจุดกลับรถ และมีปริมาณรถที่เข้ามาใช้โรงพยาบาลนครพิงค์จำนวนมากไม่มีพื้นที่จอดรถส่งผลให้รถติดขัดบริเวณด้านหน้าและด้านในโรงพยาบาล และมีผู้จำหน่ายสินค้าบนไหล่ทางและฟุตบาทบริเวณหน้าโรงพยาบาล และจอดรถเข้ามาในพื้นที่ถนน

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลนครพิงค์ ทางทิศใต้ให้นำแบริเออร์มาปิดช่องทางไม่ให้กลับรถ โดยให้สามารถกลับรถได้ทางทิศเหนือทางเดียว และให้ปรับจุดกลับรถหน้ากองพันสัตว์ต่างให้มีเลนกลับรถทั้ง 2 ฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกรถ และห้ามจอดรถแนวเฉียง เพื่อป้องกันการถอยแล้วชนท้าย และให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนให้ลดความเร็วก่อนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลทั้งขาเข้าและขาออก และบังคับใช้กฎหมายผู้ที่จำหน่ายสินค้าและอาหารบนพื้นที่ไหล่ทางหน้าโรงพยาบาลให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการแก้ไขอื่นๆ เพิ่มเติมคือ เสนอให้มีการปรับการจราจรภายในโรงพยาบาลนครพิงค์ให้เดินรถได้ทางเดียว โดยใช้ประตูทางทิศใต้และประตูข้างนิติเวชเป็นประตูทางเข้า และประตูทางทิศเหนือและประตูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นทางออก และให้โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมีการประเมินเป็นระยะ และให้ยกเลิกทางม้าลายหน้าโรงพยาลาลโดยให้ใช้สะพานลอย และให้ปรับปรุงสะพานลอยให้มีหลังคา

หน.การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ยังกล่าวถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจุดที่ 2 คือบริเวณทางลอดดอนแก้ว ซึ่งพบปัญหาว่าเกาะกลางถนนที่แบ่งช่องทางลงอุโมงค์ไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจน ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุชนเกาะกลางถนนและแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอดไม่เพียงพอ ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่นั้น

แนวทางแก้ไขปัญหาจุดนี้คือ ให้มีการเพิ่มป้ายสัญลักษณ์แท่งยางล้มลุกสะท้อนแสง เป็นรูปตัว V บริเวณหัวมุมเกาะกลางถนนที่แบ่งช่องทางลอดอุโมงค์ และให้ปรับปรุงแสงสว่างภายในอุโมงค์ทางลอดให้มีความสว่างเพียงพอและควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางแยกบนอุโมงค์ทางลอด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางถนน

ส่นวบริเวณจุดที่ 3 บริเวณจุดกลับรถหน้ากองพันสัตว์ต่างจนถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแมคโคร ซึ่งพบปัญหาว่ามีจุดกลับรถมากเกินไปและเกิดอุบัติแหตุบริเวณจุดกลับรถบ่อยครั้งนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของระยะห่างของจุดกลับรถ เพื่อพิจารณราปิดจุดกลับรถที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อไป.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้