จัดงาน”ลานนาเอ๊กซ์โป 2020”ระหว่างวันที่ 18-27 ก.ย.63 คาดเงินสะพัด 5-10 ล้านบาท

จัดงาน”ลานนาเอ๊กซ์โป 2020”ระหว่างวันที่ 18-27 ก.ย.63 คาดเงินสะพัด 5-10 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน”ลานนาเอ๊กซ์โป 2020”ระหว่างวันที่ 18-27 ก.ย.63 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดกินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”คาดตลอด 10 วันมีเงินสะพัด 5-10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 ที่นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผวจ.แม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นายปรารภ ลำไธสง ตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง,ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานลานนาเอ๊กซ์โป 2020 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  18-27 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน Lanna Expo 2020 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่และปีนี้อาจจะจัดช้าไปเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ปีนี้เป็นการจัดงานแบบวิถีใหม่ เพื่อให้มีกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนตัวแบบปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ปีนี้การจัดงานมีความพิเศษคือ นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แล้ว ยังมีสินค้าจากผู้ประกอบการใน 13 จังหวัดภาคเหนือมาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย แต่ไฮไลท์ก็ยังเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นอกจากนี้กลุ่ม We Love Chiang Mai ยังจะนำเสนออาหารที่เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาและยกระดับสู่สากล โดยการยกระดับอาหารเหนือ ที่ยังคงรสชาติเด่นไว้แต่ยกระดับหน้าตาให้เป็นสากลมากขึ้น

ด้านนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในงานลานนาเอ๊กซ์โปครั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำผู้ประกอบการและสินค้าระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน โดยมีบูธจัดจำหน่าย 38 บูธซึ่งไม่รวมกับสินค้าโอทอป โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนทั้งถั่วลายสือ กระเทียมและไก่

ขณะที่นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานลานนาเอ๊กซ์โปปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ซึ่งนอกจากคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ร่วมงานเพราะเรายังอยู่ในช่วงเฝ่าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดฯ แต่ในเรื่องของอาหารการกินถือเป็นสิ่งสำคัญ เหมือนกับแนวคิดของการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ด้วย

สำหรับงานลานนาเอกซ์โปกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -27 ก.ย.63 รวมระยะเวลา 10 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 5 แสนคนและมีเงินหมุนเวียนระหว่าง 5-10 ล้านบาท มีบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นิทรรศการต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง,กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร,กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่น ๆ ,กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป จะจัดแสดงและจำหน่าย ในโซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป

นอกจากนี้ยังมี โซนจัดแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา ได้แก่ การสาธิตการแกะลาย พิมพ์แป้ง ย้อมคราม, การจัดแสดงเครื่องจักสาน, การสาธิตการลงสีร่มกระดาษสา และพัดกระดาษสา, การจัดแสดงเครื่องเงินแห่งเมืองล้านนา, การจัดแสดงผ้าห่อคัมภีร์, การจัดแสดงพวงกุญแจจากผ้าทอ, การจัดแสดงโคมล้านนา และโคมไต, การจัดแสดงดุนโลหะ (ต๋งลาย), การจัดแสดงดอกสวย และการจัดแสดงเสื้อเย็บมือจากชนเผ่าอาข่า (อีก้อ) รวมทั้งการแสดงของศิลปินบนเวทีกลางในงานตลอดทั้ง 10 วันด้วย.

 

 

 

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้