จัดการวิ่งการกุศล Rajavej x Movenpick Charity Run 2024รายได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา PM 2.5

จัดการวิ่งการกุศล Rajavej x Movenpick Charity Run 2024รายได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา PM 2.5

🏃‍♀️🏃🏻‍♂️ภาคเอกชนเชียงใหม่  จัดการวิ่งการกุศล Rajavej x Movenpick Charity Run 2024 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมอบให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 05.50 น. ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งการกุศล Rajavej x Movenpick Charity Run 2024 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการวิ่งการกุศล Rajavej x Movenpick Charity Run 2024 จัดขึ้นโดยโรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วิถีชีวิต ตลอดจนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดการวิ่งการกุศลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมอบให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ต่อไป


นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่และโรงพยาบาลราชเวช ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา PM2.5 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม พร้อมนี้ ได้ร่วมพิธีรับมอบข้าวสาร อาหารแห้งและอุปกรณ์ยังชีพหลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งจะนำส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้