จัด”กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพงเสริมช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบอาชีพเกษตร

จัด”กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพงเสริมช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบอาชีพเกษตร

ผวจ.เชียงใหม่เปิดงาน กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มผู้ผลิตโอทอป วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบอาชีพเกษตร สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน

ที่บริเวณศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง”(Chiang Mai Happiness Market @ Khuang San Kam Phaeng) ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรม ภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสู่ตลาด      ที่มีศักยภาพ

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นยกระดับพัฒนาศักยภาพตลาดนัดชุมชน ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 51 ราย ผู้ประกอบการตลาดนัดข่วงสันกำแพง บ้านต้นเปาหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ และ หมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 หมู่บ้าน บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด บ้านสันทรายต้นกอก  ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดง จำหน่ายสินสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่   และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย  และ ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์ การแสดงจากศิลปินล้านนา การแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ การแสดงนิทรรศการหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยว การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม ผู้ผลิตสินค้าOTOP ให้สามารถมีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน จำหน่ายตรงให้ผู้ซื้อ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และให้นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายในงานตามโครงการตลาดนัดชุมชน  ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เห็นเป็นรูปธรรม  และเป็นโอกาสดีสำหรับตลาดนัดชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง พัฒนายกระดับตลาดนัดให้มีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล และจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมของผู้ผลิตสินค้า หน่วยงานที่สนับสนุน และภาคีการทำงานที่เกี่ยวข้อง            ที่จะขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล การบูรณาการในการทำงาน          เพื่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน.

 

 

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้