จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), มณฑลทหารบกที่ 33 และตำรวจภูธร ภาค 5 จัดกิจกรรม “ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), มณฑลทหารบกที่ 33 และตำรวจภูธร ภาค 5 จัดกิจกรรม “ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร

- in headline, จับกระแสสังคม

 

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), มณฑลทหารบกที่ 33 และตำรวจภูธร ภาค 5 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยการปั่นจักรยาน และกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวเชียงใหม่ และเป็นการซักซ้อมเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike For Mom ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16สิงหาคม 2558   

ทั้งนี้การปั่นจักรยาน “ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร” ครั้งนี้ นักปั่นได้สวมเสื้อสีเหลืองและเริ่มปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา ชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ไปสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และปั่นกลับมาที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวมไป-กลับ 30 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้