จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


วันนี้ (25 ก.ค.62) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทาน สำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะผู้ที่มีชื่อในเขตอำเภอเมือง) จำนวน 176 คน จากยอดรวมทั้งหมด 421 คน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการอบรมแนะนำโครงการจิตอาสาฯ แก่ผู้มารับมอบสิ่งของพระราชทาน รวมทั้งแนะนำการทำ CPR และวิธีช่วยเหลือชีวิตแบบต่างๆ การบริการทางการแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และโรงครัวพระราชทาน
โอกาสนี้ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดกวาดและเก็บขยะบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเก่า) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้