จังหวัดเชียงใหม่เผยแผนรับมือโควิดฯและผลการรักษาผู้ป่วย

จังหวัดเชียงใหม่เผยแผนรับมือโควิดฯและผลการรักษาผู้ป่วย

จังวัดเชียงใหม่ แถลง ความคืบหน้า ผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดแผนเตรียมรับมือโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ 
วันนี้(14 ม.ค. 64)นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ทีมแพทย์รพ.นครพิงค์, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ,รพ.สันทราย และรพ.ประสาท เผยความคืบหน้าผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกใหม่) จำนวน 23 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 22 ราย ผลการรักษาโรคโควิด-19 ทุกรายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่ออาการดีขึ้นเข้าสู่ระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ ตามมาตรฐานกรมการแพทย์
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ในเรื่องของเตียงรองรับหากมีผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้มีเตียง จำนวน 153 เตียง (ผู้ป่วยหนัก 61 เตียง, ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง 92 เตียง) ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลจอมทอง
การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น มีการสำรองยาต้านไวรัสที่จำเป็นไว้เพียงพอเพื่อใช้กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับยา โดยเฉพาะยาฟาวิพิราเวียร์ สามารถเบิกได้จากกระทรวงสาธารณสุขหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีห้องแลปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันสามารถตรวจได้ มากกว่า 4,000 ราย/วัน กลุ่มเป้าหมายการเฝ้าระวังใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีอาการเข้าเกณฑ์ความเสี่ยง ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในทุกโรงพยาบาล 2.กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ เช่น ผู้ต้องขังแรกรับ แรงงานต่างด้าว พื้นที่ชายแดน และ3.กลุ่มอื่นๆตามสถานการณ์ เช่น พนักงานขับรถ พนักงานในสถานบันเทิง นอกจากนี้ ยังมีการตรวจค้นหาที่สอดคล้องกับการสอบสวนทางระบาดวิทยา และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนมีระบบเครือข่ายเฝ้าระวัง มีแผนเตรียมความพร้อม
จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศไทยตอนนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม หรือ Field hospital ไว้รองรับกรณีมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก เบื้องต้นจัดไว้จำนวน 260 เตียงเพื่อดูแลรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จ เชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการเตรียมการไว้ก่อน ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ ถ้ากรณีจำเป็นเร่งด่วนเราสามารถเปิดได้ในทันทีส่วนระบบการดูแลการรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดย มีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และระบบสำคัญๆ ของ รพ. โดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาด สู่บุคคลภายนอกและชุมชน

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้