จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบ

- in headline, จับกระแสสังคม

จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ศูนย์ดำรงธรรมเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยพี่น้องชาวลาว

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และยารักษาโรค รวมทั้งของใช้จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พี่น้องชาวลาว โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ (27 ก.ค.61) เป็นต้นไป โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ บริจาคได้ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้อีกช่องทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับการจะบริจาคสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกว่า สิ่งของบริจาคต้องเป็นของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัย เป็นของใหม่ที่มีมาตรฐาน ไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่า เสียหาย หลีกเลี่ยงการบริจาคของใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว หรือสิ่งของใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้าเก่า ควรให้ความสำคัญในการบรรจุหีบห่อสิ่งของบริจาคที่มีความเหมาะสมต่อการขนส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยได้สะดวก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของบริจาค

ทั้งนี้สิ่งที่มีความจำเป็นและได้รับการประสานจากพื้นที่ประสบภัยมาว่า ประสงค์จะรับบริจาค เต็นท์พักพิง สุขาสำเร็จรูป และยารักษาโรค เป็นต้น

You may also like

“SUN” จัดงาน HYDROLOCK GRAND OPENING CEREMONY เดินเครื่องปั้มกำลังการผลิตครึ่งปีหลัง รองรับออเดอร์เต็มสูบ

จำนวนผู้