จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ส.ค.61 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าและทุกสาขาอาชีพ

ส่วนที่ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีฯ และ ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมในพิธี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 .

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้