เชียงใหม่จัดซ้อมทีมสจ๊วตและมาแชล บันทึกสถิติกินเนสบุ๊ค

เชียงใหม่จัดซ้อมทีมสจ๊วตและมาแชล บันทึกสถิติกินเนสบุ๊ค

- in headline, จับกระแสสังคม

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวานมีผู้มารับเสื้อพระราชทานเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้จำนวน 980 คนจากที่ลงทะเบียนใน 1,000 คนแรกและทางจังหวัดได้นำเสื้อส่วนที่เหลือให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันในพันคนแรกแทน ส่วนคนที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 1001-7,103 คนให้มาลงทะเบียนรับเสื้อในเวลา 10.00 น.วันที่ 16 สิงหาคมนี้ โดยขอให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประตู 6 ซึ่งอยู่ติดกับอาคารศูนย์กระจายสินค้าเกษตร เพื่อที่จะไปลงทะเบียนตามหมวดอักษรซึ่งจัดเตรียมไว้ 40 ช่อง เนื่องจากจะต้องมีผู้ที่รับบาร์โค้ดสำหรับร่วมปั่นในขบวน 1-3 ที่จะบันทึกสถิติกินเนสบุ๊คจำนวน 2,000 คนด้วย ส่วนผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าทางประตู 5 ได้

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น.จะมีการซ้อมปั่นของกลุ่มมาร์แชลและสจ๊วตที่ดูแลขบวนนักปั่น ซึ่งมาแชล 1 คนจะดูแลนักปั่น 50 คน โดยขบวนปั่นจะตั้งแถวตอนเรียง 6 โดยเชียงใหม่มี 3 กลุ่ม สจ๊วต เอ จะมีหน้าที่จัดขบวนปั่นให้เป็นพาเหรด มีจำนวน 40 คน สจ๊วต บี โดยได้นักศึกษารด.มาช่วย 160 คนทุกระยะ 50 เมตร จะคอยดูคนที่ออกนอกเส้นทาง หรือสะดุด จะวางจุดไว้ทุก 50 เมตรจนครบตามเส้นทางที่กำหนด และสจ๊วตซีจะเป็นผู้ที่สแกนบาร์โค๊ต เพื่อบันทึกสถิติโลก โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาส่งมาช่วยจำนวน 100 คน  โดยสจ๊วตเอ ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และพลร่มบินเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนมาแชล จะดูแลนักปั่นที่นอกเหนือนักปั่นที่จะร่วมบันทึกสถิติโลก โดยมีกองบิน 41 เป็นผู้รับผิดชอบอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้จะพยายามให้มีปัญหาน้อยที่สุด.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้