“จักริน วังวิวัฒน์”นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่สานต่องานพร้อมชูนโยบาย 3i พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

“จักริน วังวิวัฒน์”นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่สานต่องานพร้อมชูนโยบาย 3i พลิกฟื้นเศรษฐกิจ

จักริน วังวิวัฒน์  นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่  สานต่องานพร้อม      ชูนโยบาย  3พลิกฟื้นเศรษฐกิจ หวังให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง เตรียมจัดงานใหญ่ FTI EXPO 2022 ร่วม Restart Thailand กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้น ณ  โรงแรมแชงกรี-ล่า โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ มีวาระการทำงานปี 2565 – 2567 โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่คนที่ 11 ต่อจากนายอนุชา  มีเกียรติชัยกุล คือนายจักริน  วังวิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด

นายจักริน  วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงค์ จำกัด กล่าวภายหลังได้รับตำแหน่งว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตนและคณะกรรมการพร้อมที่จะดำเนินงานตามกรอบและนโยบายของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และจะทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนี้คือการสานต่อการทำงานจากคณะกรรมการชุดเดิม การที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะองค์กรหลักภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ร่วมมือกับภาครัฐในการประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงมาก จึงถึงเวลาที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องมาร่วมกันพลิกฟื้นภาคเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง

สำหรับงานใหญ่ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาค ให้ฟื้นตัวคืองาน FTI EXPO 2022  ที่กำหนดจัดในวันที่  29 มิถุยายน -3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 11 คลัสเตอร์  45 กลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด SHAPING FUTURE INDUSTRIES  ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาค

นายจักริน กว่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 3 i ประกอบด้วย Innovation-Implementation- Investment  ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ต้องการเร่งขับเคลื่อน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการหลังสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีและการจัดการรูปแบบต่างๆ ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจ และเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการผลักดันโครงการ Northern Thailand Food Valley  ให้เข้าสู่กระแสอาหารอนาคต (Future Food)  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคใส่ใจอาหารปลอดภัยและสุขภาพมากขึ้น คาดว่าในปี 2570 จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 8 และ 13 ล้านล้านบาท ในกลุ่ม Functional และ Organic ทั้งนี้ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถแปรรูปได้หลากหลาย ภาคธุรกิจเริ่มมีการผลิตสินค้ารองรับ Future Food มากขึ้น เช่น Plant-based meat เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วแระ ฟักทอง มันม่วง เครื่องดื่มผงจากสารสกัดข้าวเหนียวดำ  ขมิ้นชันและถั่วเหลือง  มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการวิจัย ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอด รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมและสินค้า Lifestyle ผลิตสินค้าที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มออกสู่ตลาด จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่มีรูปแบบ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งล้วนเป็นจังหวะและโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และช่องทางการตลาดใหม่ด้วย

“ตนพร้อมที่จะทำงานให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ในอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเร่งผลักดันให้สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้