งาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66หนองบัวพระเจ้าหลวงสร้างดวงจันทร์จำลองกลางน้ำ

งาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66หนองบัวพระเจ้าหลวงสร้างดวงจันทร์จำลองกลางน้ำ

ทต.เชิงดอย แถลงจัดงาน “เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง เผยไฮไลท์สร้างดวงจันทร์จำลองกลางน้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป จัดเต็มกิจกรรมภาคบันเทิง “นายกฯมงคล”ย้ำดูแลความปลอดภัยเต็มที่ แจงปีนี้มีจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและไต้หวันจองทัวร์มาร่วมงาน

เมื่อ​วันที่​ 27 ต.ค.66 เวลา 15.30 น. นางวิมลรัตน์​ หลอดเข็ม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานพิเศษ)​ รักษาราชการแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว “เทศกาลคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” โดยมีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงษ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมสมาชิกสภา นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อม ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในการแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ของ 4 หน่วยงานได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เทศบาลตำบลเชิงดอย และสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด

“เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีป ปี​ 66” ประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ได้สัมผัสประสบการณ์เทศกาลโคมไฟล้านนาแบบดั้งเดิม ที่ทุกคนต้องห้ามพลาด วันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2023 นี้ ได้ดื่มด่ำไปกับศิลปะ และวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจุดโคมไฟนับพันดวง และร่วมกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมอีกมากมาย เชิญชวนนักท่องเที่ยว และ อ.ดอยสะเก็ด จะได้ต้อนรับทุกท่าน ที่จะมาเยือนหนองบัวพระเจ้าหลวง อ.ดอยสะเก็ด ตั้งแต่ วันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 นี้”

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองสามารถร่วมกิจกรรมได้ฟรี โดยไม่ต้องซื้อตั๋ว ผู้จัดงานได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถส่วนตัวไว้รอบสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งไปและกลับจากพื้นที่จัดงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมีใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า “หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม” และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด

นอกจากนี้แล้วหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังเคยเป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับลงเรือยาวที่หนองบัวๆ นับว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างมาก

การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ตกลงความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และ
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงที่ได้แนบไว้แล้ว

นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวต่อไปอีกว่า ขอเรียนเชิญร่วมสมัครประกวดเทพีจำแลง และเทพบุตรยีเป็ง หนองบัวพระเจ้าหลวง 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เทพีจำแลง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท มงกุฎ สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ

เทพบุตรยี่เป็ง รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ, รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท สายสะพาย/ถ้วยเกียรติยศ

รับสมัคร เทพีจำแลง(สาวประเภท2) อายุตั้งแต่ 16 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป และรับสมัครเทพบุตร อายุ 16-26 ปี บริบูรณ์ ไม่จำกัดภูมิลำเนา การแต่งกายในรอบเปิดตัวชุดไทยล้านนาสวยงาม (เทพี/เทพบุตร) (รอบ5คนสุดท้าย ชุดจากกองประกวด(เทพี/เทพบุตร)

โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (ไม่รับสมัครหน้างาน) เทศบาลบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดแชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ : คุณ เอ๋ 087-697-1473,คุณ กุ้ง 096-839-2919 รายงานตัว : เวลา 17.00-18.00น. กรุณา รายงานตัวด้วยตัวเองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและตรงต่อเวลา

นายมงคล ยังเสริมต่ออีกว่า การปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเกีด ให้นักท่องเที่ยวร่วมปล่อยโคมไฟ (ลอยฟ้า) สู่ห้องฟ้าพร้อมเพรียงกันได้ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. ทั้งนีได้เตรียมทีมงานสำหรับจัดเก็บซากโคมไฟ (ลอยฟ้า) ที่ตกตามจุดต่าง ๆ โดยจะตระเวนเก็บในรัศมีกว้าง 10 กิโลเมตร ในทุกเช้า และการจราจร ได้จัดเตรียมจุดจอดรถ 3 จุด/จัดการจราจรให้รถวิ่งทางเดียว (one way) และจัดบริการรถสองแถว รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังบริเวณงานตลอดเวลา ฟรี! รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 2,000 คัน หมดห่วงเรื่องการจราจรติดขัด เพราะได้รับความอนุเคราะห์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จาก มทร.ล้านนา เข้ามาร่วมจัดการจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มากกว่า 30 นาย ต่อวัน

ภายในงานยังมี การจัดสถานที่แสดงในส่วนต่างๆ อาทิเช่น อุโมงค์โคมไฟ บริเวณทางเข้าศาลาเก้าเหลี่ยม ความยาว 50 เมตร, การตกแต่งศาลาเก้าเหลี่ยมด้วยโคมไฟล้านนาตระการตา และโคมยักษ์, บริเวณหาดทราย จุดบูชาผางประทีปนับหมื่นดวง (โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) ในส่วนกลางหนองน้ำ มีการตกแต่งรูปพระจันทร์เต็มดวง จำลอง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ (โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา) และมีการแสดงมหรสพการแสดง และงานบันเทิง โดยจะได้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 27 พ.ย. 66 นี้

และในวันที่ 28 พ.ย. 66 มีการประกาดร้องเพลงลูกทุ่ง ชุดใหญ่ไฟกระพริบ พร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน น้องไปตุ๋น The Golden song, ศิลปิน วงนกแล (เต็มวง) และการละเล่นโคมไฟลอดห่วง

วันที่ ​29 พ.ย. 66 การประกวดหนูนัอยนพมาศ (โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การแสดงตึกลองล้านนา (โดย ผู้สูงอายุสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การประกวดอนเล็บ (โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด), การประกวดกระทงเล็ก (โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด) และศิลปิน “ณัฏฐ์ กิตติสาร & เดอะเพอะ และวันที่​30 พ.ย. 66 ศิลปิน รำวงยาใจ 2002.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้