งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 31 มค. – 9 กพ. พบกับสินค้าราคาโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 31 มค. – 9 กพ. พบกับสินค้าราคาโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” 31 มค. – 9 กพ. ณ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พบกับหลากหลายสินค้าราคาโรงงาน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ  ด้านหน่วยงานร่วมยกทัพคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ Start up และคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย

นายอนุชา   มีเกียรติชัยกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI), สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2020” ขึ้น  ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9  กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม เผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งงานอุตสาหกรรมแฟร์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้ว

สำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและผู้ประกอบการจากส่วนกลาง สำหรับปีนี้ตั้งเป้ายอดการซื้อขายภายในงานกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายภายในงานสูงถึง  26,735,410 บาท และมียอดสั่งซื้อหลังจบงานกับผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูทอีกด้วย

นายสราวุฒิ   สินสำเนา  ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 กล่าวว่า ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ นอกจากการจำหน่ายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้าแล้ว ยังมีคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำกับนักลงทุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน  ผู้ที่ต้องการข้อมูลและกำลังก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจกลุ่ม Start up สามารถมาติดต่อสอบถามได้  และยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จะมาแนะนำคอร์สฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สนใจด้วย ในส่วนการขายบูทขณะนี้จำหน่ายแล้วกว่า 90%   จากจำนวนบูททั้งหมด 350   บูท ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคนำสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

สิ่งที่น่าสนใจภายในงานปีนี้คือการออกบูทของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME  วิสาหกิจชุมชน ได้นำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องแพ็ครูปแบบต่างๆ เครื่องบรรจุ เครื่องซิลสูญญากาศ  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ท่านจะได้พบกับความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมโดยจะจัดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่    โทรศัพท์ 0-5330-4346-7

ด้านนายสุรัตน์ ปาละนันทน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  กล่าวว่า  การเข้าร่วมกิจกรรมงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ จากปีที่ผ่าน  มาที่เคยนำผู้รับการฝึกมาแสดงทักษะฝีมือสาธิตการฝึกอาชีพ สาขาต่าง ๆ ในแต่ละวัน ในปีนี้ จะนำเสนอนิทรรศการมีชีวิตซึ่งเป็นการแสดงทักษะฝีมือและการจำลองธุรกิจร้านเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยผู้รับการฝึกสาขาพนักงานเบเกอรี่ ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกแล้ว เพื่อให้โอกาสผู้รับการฝึกได้มีโอกาสแสดงทักษะฝีมือที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สาขาพนักงานเบเกอรี่ จำนวน 4 เดือน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ วัสดุฝึกอบรม ชุดแบบฟอร์ม และเงินอุดหนุนระหว่างฝึก จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หลังจากจบฝึกในสถาบันฯ จำนวน 4 เดือนแล้ว ได้ส่งเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการอย่างโรงแรมชั้นนำ อีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งสิ้น 6 เดือน โดยในงานนี้ จะได้ลงมือแสดงทักษะฝีมือการฝึกอาชีพทดลองจำลองธุรกิจเปิดร้านเบเกอรี่และกาแฟ โดยจะสาธิตการชงกาแฟและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ การสร้างสรรค์เบเกอรี่จากทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งผู้สนใจเข้าชมสามารถสอบถามพูดคุยข้อมูลการฝึกอบรม ข่าวสารช่องทาง การสมัคร รวมถึงช่วยสนับสนุน อุดหนุนผลงานของน้อง ๆ ได้ แนะนำและติชมการพัฒนาผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในสาขาอาชีพพนักงานเบเกอรี่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมน่าสนใจเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกอบรมการประกอบอาหาร เบเกอรี่เท่านนั้น ยังมีสาขาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ และอีกหลาย ๆ สาขา ร่วมทั้ง ภารกิจด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการรับรองความรู้ความสามารถ ออกใบ license ให้แก่ช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอในรูปแบบ การสาธิตการฝึกอาชีพ เพื่อมาให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักช็อป ได้มีร่วมกิจกรรม อาทิเช่น การฝึกทำพวกกุญแจจากวัสดุหนังและลูกปัด การเล่นเกมส์ ตอบคำถาม เพื่อรับของที่ระลึก เป็นต้น ผู้สนใจ พบกันได้ที่บูธของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ซึ่งจะตั้งอยู่ ณ บริเวณลานกลางงานหน้าจุดประชาสัมพันธ์ทุก ๆ ปี และยังสามารถติดตามข่าวคราวความคืบหน้าและข่าวสารการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ที่เฟซบุ๊กของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ที่ Face book: Chiangmaiskill

นางสาวสุธีรา ตะริโย   ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าว่า  งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่  21  ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ

สำหรับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้สนับสนุนการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์มาอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นศักยภาพของงานอุตสาหกรรมแฟร์ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน     ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดี ที่ผู้ประกอบการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความรู้ และสัมผัสสิ่งใหม่ๆในวงการอุตสาหกรรม จากการเข้าชมงาน   ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ กิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมนอกจากการสนับสนุนพื้นที่จัดงานแล้ว ยังได้ร่วมเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่  ซึ่งจะเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME  วิสาหกิจชุมชม ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ต่อไป

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้