งานสัมมนา“โซลาร์เซลล์”ครั้งใหญ่ภาคเหนือ ประจำปี 2023 พลังงานแห่งอนาคต SOLAR ROOFTOP เผยเพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว

งานสัมมนา“โซลาร์เซลล์”ครั้งใหญ่ภาคเหนือ ประจำปี 2023 พลังงานแห่งอนาคต SOLAR ROOFTOP เผยเพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว

บริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “โซลาร์เซลล์”ครั้งใหญ่ภาคเหนือ ประจำปี 2023 พลังงานแห่งอนาคต SOLAR ROOFTOP เผยเพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว และอัพเดทกฎ ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 ที่หŒองประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ บริษัท บริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “โซลาร์เซลล์”ครั้งใหญ่ภาคเหนือ ประจำปี 2023 พลังงานแห่งอนาคต SOLAR ROOFTOP และการขออนุญาตการไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ,ผศ.ดร.พีรพล จิราพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,อ.อลงกต สุคำวัง หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,นายฐิตินันท์ ตรงเจริญชัย Business Development Manager Huawei,น.ส.ปาริชาติ เงินสังเกต Key Account Executive บ.Bay waและนายรัฐกฤษ ใยดี กรรมการผู้บริหารบริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ร่วมกันเปิดงานและแนะนำบริษัทให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 ราย

นายรัฐกฤษ ใยดี กรรมการผู้บริหารบริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ กล่าวว่า ที่จริงเรื่องของโซล่าเซลล์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับพลังงานมา 20 กว่าปีแล้วและก็กำลังเป็นกระแส ซึ่งปีนี้จะเน้นไปที่เรื่องของคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon เป็นหลัก การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งมีประกาศฉบับใหม่ที่ประกาศไปเมื่อ 25 ม.ค.66 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเพิ่มเติมอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องของกฎ ระเบียบการขออนุญาตติดตั้งที่ถูกต้อง โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้แทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบรรยายด้วย

กรรมการผู้บริหารบริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้  กล่าวด้วยว่า บริษัท อีวี พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี้ เป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาด เรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวหรือกรีนซิตี้ อย่างที่เราทราบกันดีว่ารัสเซียปิดท่อส่งแก๊สทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น สถานการณ์โควิดคลี่คลายประชากรโลกเริ่มเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการบริโภคพลังงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ตามคาดการณ์ราคาน้ำมันจะแตะที่105เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปี2566นี้ราคาน้ำมันกับราคาแก๊สแพงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน อีกทั้งเรื่องของค่าไฟฟ้าในประเทศไทยปรับสูงขึ้นอีกและโอกาสที่ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย การสัมมนาครั้งนี้จึงกระตุ้นถึงการที่ต้องมามองเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดให้มากขึ้น.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้