คาดใช้เวลา 2 วันกำจัดซากกระทงในลำน้ำปิงกว่า 70 ตันที่ไหลมากองหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลออกได้หมด

คาดใช้เวลา 2 วันกำจัดซากกระทงในลำน้ำปิงกว่า 70 ตันที่ไหลมากองหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลออกได้หมด

ผู้ว่าฯนำทีมจิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะซากกระทงกว่า 1.3 แสนกระทงออกจากแม่น้ำปิง ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 1 คาดใช้เวลา 2 วันเก็บหมด เผยแม้ปีนี้ปริมาณจะลดลงจากปีก่อน แต่ยังพบกระทงที่ทำจากโฟมถึงร้อยละ 5 ขณะที่กระทงขนมปังลอยฟูฟ่องปลาเมิน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” ประจำปี 2561 มี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ บูรณาการในการจัดเก็บซากกระทงและเศษขยะที่ไหลมาติดค้างหน้าประตูระบายน้ำปิงออก

นายจานุวัตร เลิศศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กล่าว่า การดำเนินการจัดเก็บซากกระทงออกจากแม่น้ำปิงครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ปัญหาการจัดการขยะเป็นอันดับแรก ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระสำคัญของจังหวัด จึงร่วมกันหลายภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”

สำหรับการจัดเก็บขยะจากเทศกาลลอยกระทงครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ อีกทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง กำจัดสิ่งกีดขวางในทางน้ำให้น้ำปิงไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้ อีกทั้งยังจะช่วยปลุกจิตสำนึกและสร้างวินัยในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย

ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวอีกว่า สำหรับปริมาณซากกระทงและขยะมูลฝอยต่างๆ ที่ไหลมารวมกันที่หน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี 2561 นี้ มีประมาณ 3,700 ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนกระทงราว 1.3 แสนกระทง หากคิดน้ำหนักประมาณ 70 ตัน พบว่ากระทงส่วนใหญ่มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ทำจากวัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 4.5 ทำจากโฟม อีกร้อยละ 5 ทำด้วยวัสดุอื่นๆ อาทิ ชนมปัง และถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีมากถึง 150 ตัน เชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการรณรงค์การใช้กระทงใบเดียว ทั้งนี้ในการเก็บขึ้นจากแม่น้ำปิงคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 28 พ.ย. 61 นี้

จากนั้นนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมเก็บซากกระทงออกจากลำน้ำปิง ทั้งนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ลงเรือตักซากกระทงกลางลำน้ำปิงด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้